projekty domów

Elementy instalacji odgromowej

burza
Instalacja odgromowa, czyli nic innego jak piorunochron, przejmując prąd piorunowy i odprowadzając go do ziemi, ma za zadanie chronić nas oraz nasze mienie. Budując dom, bardzo często zastanawiamy się czy warto tego rodzaju zabezpieczenie zakładać. Mimo że montowanie piorunochronu nie jest obowiązkowe, powinniśmy jak najlepiej zabezpieczyć swój majątek przed czynnikami, które mogą go uszkodzić a nawet zniszczyć.


Montaż instalacji odgromowej, powinno zlecić się elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. To właśnie on ustala czy tego rodzaju ochrona budynku przed piorunami jest konieczna oraz określa jego bezpieczny poziom ochrony. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja, potrafi zabezpieczyć dom przed piorunami prawie w 100%. Piorunochron powinien zabezpieczać nie tylko szczyt dachu, ale także całą jego konstrukcję. Wszystkie elementy, które znajdują się na dachu powinny także być z instalacją połączone.
Przewody, które w przypadku uderzenia pioruna, zapewniają przepływ prądu z dachu do ziemi, powinny być montowane w narożnikach budynku.


System odgromowy składa się z połączonych ze sobą elementów, takich jak:
- zwody – są to linki ze stali ocynkowanej, miedzi lub też stali nierdzewnej. Mają one za zadanie bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych.
- przewody odprowadzające – łączą one zwody z przewodami uziemiającymi. Są one układane na zewnętrznych ścianach budynku.
- przewody uziemiające – łączą przewody odprowadzające z uziomami. Układane są najkrótszą drogą do uziomu, w linii prostej, zazwyczaj wzdłuż naroży domu, rynien czy rur spustowych. Jest on łączony z przewodem uziemiającym za pomocą przycisku pobierczego umieszczonego w puszce ochronnej na elewacji budynku.
- uziomy – są to metalowe elementy, które umieszczane są w gruncie. Przejmują one prąd i rozpraszają go w gruncie. Do tego celu można wykorzystać elementy już istniejące, czyli tzw. uziomy naturalne. Na przykład są to elementy zbrojenia betonu, metalowe konstrukcje, metalowe rurociągi. Uziomy sztuczne, to nic innego jak taśmy, pręty, płaskowniki, itp.

W instalacji odgromowej stosowane są cztery rodzaje uziomów:
- uziomy fundamentowe - występują w postaci stopy lub ławy fundamentowej ze zbrojeniem, który jest przystosowany do połączenia z przewodem odprowadzającym.
- uziomy otokowe - składają się z metalowej taśmy tzw. bednarki, która ułożona jest poziomo wokół domu. Zakopana jest w ziemi na głębokości min. 0,5 m oraz nie bliżej niż metr od ścian budynku.
- uziomy pionowy - jest zagłębiony w ziemi prostopadle do jej powierzchni
- uziomy poziomy - występuje w postaci drutu lub taśmy ułożonej poziomo w ziemi.

Innym rozwiązaniem jest instalacja z piorunochronem aktywnym. Jest to inaczej maszt z ostrzem. Taka instalacja jest znacznie prostsza w montażu. Jedynym widocznym elementem tej instalacji jest maszt, który przymocowany jest do komina. Przechwytuje on wyładowanie atmosferyczne znacznie szybciej niż tradycyjna instalacja. Niestety jest to droga instalacja, ze względu na koszt głowicy masztu.

Dodatkiem do instalacji odgromowej jest ochrona przeciwprzepięciowa. Polega ona na zamontowaniu wewnątrz budynku specjalnych aparatów tzw. ograniczników przepięć. Mają one za zadanie chronić instalacje oraz zasilane z nich urządzenia elektryczne. Chronią one dodatkowo linie telekomunikacyjne oraz antenowe. Prawidłowo wykonana instalacja ochrony przeciwprzepięciowej zabezpiecza instalacje i urządzenia elektryczne nawet gdy piorun uderzy bezpośrednio w obiekt.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Instalacje
Autor: Anna Dębiec
2016-05-11 23:48:37