X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Prawo budowlane - legalizacja samowoli budowlanej

rozbiórka
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego mówią o tym, że wszelkie roboty budowlane mogą być przeprowadzane legalnie jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pod pojęciem robót budowlanych w świetle ustawy należy rozumieć każdą budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, montaż a także rozbiórkę obiektu budowlanego.


Legalizacja samowoli budowlanej w świetle obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane mówi o tym, że wszelkie obiekty zrealizowane samowolnie podlegają rozbiórce. Jednocześnie znajdują się w niej regulacje, które umożliwiają legalizację takiego przedsięwzięcia. Warunki, jakie należy w tym celu spełnić zostały opisane w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
W pierwszej kolejności trzeba udokumentować zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym (a w szczególności z ustaleniami MPZP) dla obszaru, na którym leży działka budowlana. Drugi warunek zakazuje naruszania przepisów, w tym techniczno-budowlanych w sposób, który uniemożliwia doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Trzeci warunek dotyczy gotowych realizacji i nakazuje wykazanie, iż obiekt spełnia prawnie określone warunki techniczne oraz nadaje się do użytkowania.

Obiekt zrealizowany samowolnie w pierwszej kolejności jest oceniany przez nadzór budowlany. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy inwestycja spełnia oba warunki określone w ustawie. Jeśli tak, wówczas inwestor otrzymuje listę niezbędnych formalności do wypełnienia wraz z terminem ich realizacji.

Dokumenty, które inwestor jest zobowiązany dostarczyć zostały opisane w art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. Są to między innymi:
- zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami MPZP wydane przez wójta lub burmistrza,
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganą prawem dokumentacją,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowo inwestor może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów, a wszystko to w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru budowlanego. Wraz ze złożeniem dokumentacji wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę legalizacyjną, której wysokość ustala organ nadzoru budowlanego wg przepisów Prawa budowlanego. To spory wydatek, który w przypadku budowy domu jednorodzinnego może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Złożony w terminie komplet wymaganej dokumentacji traktowany jest jednocześnie jak wniosek o zatwierdzenie projektu oraz pozwolenie na wznowienie budowy. Co ciekawe, nie dotyczy to obiektów w budowie - tylko gotowych realizacji.
Jeżeli wymagana dokumentacja nie zostanie złożona w terminie uznaje się, że obowiązki nałożone na inwestora nie zostały spełnione i wydawany jest nakaz rozbiórki.

Legalizacja samowoli budowlanej obiektów będących w budowie
Jeśli inwestycja jest w trakcie realizacji, wówczas odpowiedni organ sprawdza, czy spełnia ona oba warunki regulacji o legalizacji samowoli budowlanej określone w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Gdy są one spełnione, budowla zostaje wstrzymana i rozpoczyna się procedurę legalizacyjną. Jeżeli nie, wydawany jest nakaz rozbiórki obiektu.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Nadzór i odbiory
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-02-09 08:29:13
Tagi do artykułu: prawo budowlane | roboty budowlane | pozwolenie na budowę | remonty | nadzór budowlany | rozbiórka | pozwoleniu na budowę
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Rozdział 9 Prawa budowlanego to zestaw 9 artykułów o przepisach karnych...

Przewodnik po Prawie budowlanym

paragraf
Planując budowę domu lub innego obiektu budowlanego, należny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy przewodnik po przepisach Prawa budowlanego powstał w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. i późniejszymi zmianami.

Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

paragraf
Rozdział 4 Prawa budowlanego o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych...

Prawo budowlane: Rozdział 1 - Przepisy Ogólne

paragraf
Rozdział 1 Prawa budowlanego to 11 artykułów o znaczeniu ogólnym. Określa przedmioty normowane i nienormowane ustawą, wyjaśnienie pojęć, podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych i liniowych...