X
Logo Projektoskop.pl
 
 
Kredyty hipoteczne
 
 
 
 
 
 

Zwrot VAT za materiały budowlane

cegły klinkierowe
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła stawka VAT na część materiałów budowlanych z 7% na 22%. W celu załagodzenia tej różnicy można ubiegać się o zwrot różnicy w podatku. Jest to najkorzystniejsza ulga podatkowa dla osób budujących się, bądź remontujących mieszkania. Osoby, które chcą odzyskać część wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych, muszą zachowywać faktury oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie materiałów budowlanych.


Co zrobić, by uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane?
Najważniejszą kwestią jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zakup materiału. O zwrot podatku VAT za materiały budowlane może ubiegać się osoba fizyczna, która nie wykonywała robót budowlanych w ramach działalności gospodarczej. Warunkiem jest także pilnowanie limitu kwoty zwrotu i czasu odliczeń, czyli w tym wypadku 5 lat.

Od 2011 roku istnieje nowy wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do zwrotu VAT. W porównaniu z poprzednimi latami zmiany w wykazie dotyczą przede wszystkim znowelizowanego sposobu grupowania rzeczy. Zakres asortymentu nie uległ zmianie.

Zwrot VAT na materiały budowlane – limity
budowa domuOdliczenie VAT od materiałów budowlanych możliwe jest tylko w ramach określonych pięcioletnich limitów. Oznacza to, że jeżeli inwestycja rozliczana jest częściowo co roku, limit obowiązuje przez 5 lat, począwszy od złożenia pierwszego wniosku. Z każdym kolejnym wnioskiem kwotę przysługującego limitu trzeba pomniejszyć o kwotę zwróconego podatku VAT.
W przypadku małżeństw, limit liczy się łącznie dla obojga współmałżonków.

Limit wskazany w ustawie obowiązuje przez okres pięciu lat. Natomiast wniosek może być składany nie częściej niż raz w danym roku podatkowym. Równocześnie obowiązuje pięcioletni okres przedawnienia, co oznacza, że nie można ubiegać się o zwrot podatku VAT 5 lat od końca roku, w którym został złożony wniosek o zwrot. Zwrot VAT za materiały budowlane w 2012 r. to 15 % wydatkowanej kwoty na zakup materiałów budowlanych, lecz nie może on przekroczyć 34 043,56 zł.

Wniosek
W celu uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Dokumentacja obejmuje szereg formularzy, które należy poprawnie wypełnić, są to: VZM-1, VZM-1/A , VZM-1/B, VZM-1C. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty, takie jak określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa czy remont), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur, wartość poniesionych wydatków, kwotę zwrotu, która musi być obliczona samodzielnie.

Do wniosku musi być także dołączona kopia pozwolenia na budowę lub w przypadku remontu – dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku albo mieszkania, faktur dokumentujących poniesione wydatki, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji, a także - w przypadku niezakończonej inwestycji - kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (jeśli roboty wymagają pozwolenia na budowę).

Przygotowanie takich wniosków może ułatwić VZM-1 program. Służy on do przygotowania wniosku dla osób fizycznych ubiegających się o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych po 1 maja 2004 roku. Takie narzędzie może okazać się sporym ułatwieniem w prawidłowym uzupełnieniu i przygotowaniu dokumentu.

Gotowy wniosek można wysłać pocztą lub osobiście złożyć w urzędzie. Należy pamiętać o przygotowaniu drugiego egzemplarza wniosku już bez załączników, na którym otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd Skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji o zwrocie VAT. Natomiast od dnia wydania decyzji, urząd ma 25 dni na dokonanie wpłaty zwrotu.

Warto wiedzieć, że warunkiem wpłaty jest brak zaległości podatkowych. W przeciwnym przypadku zwrot VAT zaliczany jest na poczet tych zaległości wraz z odsetkami.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Przepisy i rozporządzenia
Autor: Anna Dębiec
2012-11-09 11:23:37
Tagi do artykułu: materiały budowlane | podatek VAT | wniosek | remonty | budowa
Podyskutuj na forum (0):
 
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać nowy komentarz...
 
Inne wiadomości
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
alarm pożarowy

Drzwi przeciwpożarowe

Aktualne przepisy prawa budowlanego, a konkretniej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), DZIAŁ VI - Bezpieczeństwo pożarowe, zobowiązują projektantów i inwestorów do wydzielenia w budynkach stref pożarowych, za pomocą przegród przeciwpożarowych...
zmiany w prawie

Zmiany w prawie budowlanym 2015

Każdy, kto planuje inwestycję budowlaną, powinien zapoznać się z tym, jakie zmiany w prawie budowlanym zostaną wprowadzone w roku 2015. Dobra wiadomość: przewidywane są ułatwienia.
dachy

Odśnieżanie dachów

Obowiązek odśnieżania dachów należy do właściciela lub zarządcy budynku. Artykuł 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego* nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg.
prawo

Nie musisz wiedzieć, kto pyta o decyzję w sprawie budowy twojego domu

Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest zobowiązany mu jej udzielić. Na szczęście wszelkie dane osobowe musi uprzednio zanonimizować. Nie ma jednak obowiązku powiadamiania inwestora o tym, iż taką informację udostępnił.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Remont elewacji a zwrot podatku VAT

fasada
Po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie czas na wiosenne porządki. Działania niskich temperatur szczególnie odczuły elewacje budynków. Pęknięcia ścian, sypiący się tynk czy rozwarstwienie poszczególnych elementów ocieplenia, to najczęstsze pozostałości po zimowym sezonie.

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace zewnętrzne, warto zorientować się co mówi o tym Prawo budowlane (Czytaj: Przewodnik po prawie budowlanym)...

Aby uzyskać zwrot VAT-u, kup materiały budowlane do końca roku

murowanie
1 stycznia 2014 roku wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Jeśli planujemy remont lub budowę domu, warto nabyć materiały do końca 2013 roku. Będziemy mogli wówczas odzyskać część zapłaconego VAT-u jeszcze według starych, korzystniejszych przepisów.

Ekipa budowlana - wcale nie tak prosty wybór

Ekipa budowlana
Ładny i funkcjonalny projekt domu, nie przesądza jeszcze o niczym Za efekt końcowy w dużej mierze odpowiada wykonawca. Musimy więc najpierw znaleźć dobrą, najlepiej polecaną przez znajomych ekipę budowlaną, a następnie zawrzeć z nią bezpieczną umowę.

Jaki VAT na okna?

montaż
Od nowego roku stawki podatku VAT na materiały budowlane wzrosły z 7 i 22% do odpowiednio 8 i 23%. Czy w myśl zmienionych regulacji prawnych, przy zakupie nowych okien wraz z usługą montażu, będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku?