projekty domów

Jak zabezpieczyć dom przed wyładowaniami atmosferycznymi?

burza
Przepisy prawa budowlanego odnośnie instalacji odgromowej nie nakazują jej realizacji w przypadku, gdy najwyższy element budowli nie przekracza 15 m wysokości.

Zważywszy na nieprzewidywalność uderzeń pioruna i niebezpieczeństwo jakie ze sobą niesie, warto zainwestować w ten rodzaj zabezpieczenia. Temperatura wewnątrz pioruna to nawet 1500 stopni C. Zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie energii wyładowania atmosferycznego i odprowadzenie jej do ziemi. Decyzję o instalacji piorunochronu najlepiej podjąć w fazie projektowej lub na początku budowy gdy wylewane są fundamenty.


Gdzie instalować ochronę odgromową?
Instalacja nie ogranicza się do zabezpieczenia najwyższego punktu na dachu. Powinna chronić go w całości. Stąd należy ją poprowadzić przez całą długość kalenicy i bocznych krawędzi dachu. Wszelkie elementy przyłączone do dachu jak: maszty, wierzchy, wywietrzniki i mansardy również podpinamy do instalacji. Przewodów odprowadzających powinno być co najmniej dwa. Najlepiej usytuować je w przeciwstawnych narożnikach.


Z jakich elementów składa się instalacja odgromowa?
ZWODY
- przyjmują bezpośrednio wyładowania
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - łączą zwody z przewodami uziemiającymi
PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - łączą przewody odprowadzające z uziomem
UZIOM (czyli uziemienie)- odprowadza ładunek do gruntu za pośrednictwem metalowych części wkopanych do ziemi. Uziomy można wykonać w dwojaki sposób. Jako uziom fundamentowy lub uziom otokowy.
Uziom fundamentowy- stopa lub ława fundamentowa posiada zbrojenie, które można podłączyć przewodem odprowadzającym
Uziom otokowy- to metalowa taśma ułożona poziomo wokół domu na głębokości 0,5 m.

W przypadku dachów płaskich wykonuje się elementy dystansowe w odległości odpowiedniej dla materiału, którym pokryty jest dach. Utrzymują odpowiednią odległość od pokrycia, zabezpieczając przed ewentualnym zapłonem.

Instalacja aktywna
To forma ochrony oceniana jako najbardziej efektywna. Piorunochron aktywny to maszt z ostrzem. Wygląda estetycznie i mocuję się go do komina. Przechwytuje wyładowania szybciej. Dzięki niemu można dokładniej przewidzieć lokalizację uderzenia pioruna. Jedynym widocznym elementem jest maszt. Cena samej głowicy masztu dochodzi do 3,5 tys. zł.

Odgromniki
Gdy chcemy lepiej chronić dom i instalację elektryczną przed przepięciami, można zastosować odgromnik. Ze względu na budowę dzielą się na odgromniki iskrowe i odgromniki tlenowo-metalowe. Stosuje się je do najważniejszych elementów instalacji, jak transformator, czy generator, głównie przez wzgląd na wysoki koszt.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Elektryczne
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-05-19 03:01:48