X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Czy pozwolenie na budowę zostanie zniesione?

kask
Według obowiązujących przepisów uzyskanie pozwolenia na budowę domu umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. Chodź od kilku lat trwają prace legislacyjne, których celem jest zniesienie tego obowiązku, dotąd nie wiadomo kiedy to nastąpi i jakie będą konsekwencje tych zmian w Prawie Budowlanym.


Obecnie procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę trwa średnio 57 dni, a w dużych miastach nawet 86 dni. Projekt nowej ustawy zakłada skrócenie tego czasu do 30 dni. Jeśli w tym czasie inwestor nie otrzymałby odmowy, wówczas oznaczało by to udzielenie tzw. „milczącej zgody” na zgłoszenie projektu budowlanego. Ponadto wnioskodawca byłby zobowiązany dostarczyć odpowiedniemu organowi administracji jedynie projekt budowlany. Gdyby jednak podczas procedury rozpatrywania wniosku pojawiły się jakieś niezgodność z prawem albo konflikt interesów, wnioskodawca otrzymałby na piśmie sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Po upływie 30 dni od daty złożenia dokumentacji odpowiedniemu organowi administracji inwestor będzie mógł rozpocząć budowę bez obawy o późniejsze konsekwencje samowoli budowlanej. Taka forma Nowelizacji Prawa Budowlanego, według zapowiedzi ministerstwa, ma wejść w życie już niebawem, bo w III lub IV kwartale 2013 roku.

Należy podkreślić fakt iż zapowiadane zmiany w Prawie Budowlanym dotyczyć będą domów jednorodzinnych, których wysokość nie przekracza 12 m. Ponadto, o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonego projektu decydować będzie rozplanowanie budynku w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli budynek wykroczy poza granice posesji, konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W ten sposób zostanie zapewniona ochrona praw właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Nowy projekt z jednej strony oznacza znaczne uproszczenie procedur administracyjnych, z drugiej zaś nakłada dużą odpowiedzialność na projektantów, kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Osoby te będą odpowiedzialne za opracowanie projektu zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu budowlanego oraz jego realizację. Nowelizacja przewiduje bowiem bardzo poważne konsekwencje za niedotrzymanie tych zasad – łącznie z utratą uprawnień do wykonywania zawodu. Projekt zmian zakłada także wprowadzenie Krajowego Przepisu Urbanistycznego, który określi ogólne wyznaczniki terenów, na których można lokalizować inwestycje oraz nową kategorię prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego tzw. miejscowy plan zabudowy. Dzięki niemu organy wydające dotychczas pozwolenia na budowę, zostaną uwolnione od nacisków mieszkańców i tym samym dadzą większą swobodę inwestorom w poszukiwaniu odpowiedniej działki budowlanej.

„Początek budowy domu nie wiąże się z wyborem technologii budowy, gromadzeniem materiałów czy poszukiwaniem fachowców. Inwestor powinien uzbroić się w cierpliwość, gdyż pierwsze kroki musi skierować do odpowiednich jednostek administracji i uzyskać niezbędne zaświadczenia, wypisy i zgody na to, by mógł złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wtedy też będzie zmuszony do oczekiwania na decyzję przedstawicieli gminy czy powiatu. Czas oczekiwania jest bardzo długi i przez to może wielu zniechęcać do budowy własnego domu. Przepisy te, choć wielokrotnie zmieniane, nie wprowadziły istotnych udogodnień dla inwestorów. Wierzę, że podstawowe założenia nowej ustawy - skracające czas oczekiwania, a także uproszczone procedury - pozytywnie wpłyną na ożywienie w obszarze inwestycji na rynku budownictwa jednorodzinnego. Naturalną koleją rzeczy może to mieć wpływ nie tylko na inwestorów, ale również firmy wykonawcze, projektantów oraz producentów materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ożywienie sektora budowlanego jest niezwykle potrzebne, gdyż budownictwo to jedna z głównych gałęzi gospodarki” – mówi Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Pozwolenie na budowę
2013-05-07 13:49:14
Tagi do artykułu: budowa domu | pozwolenie na budowę | samowola budowlana | prawo budowlane
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Jak to jest z tą samowolą...

Samowolka budowlana
Co to jest samowola budowlana? Wiele osób, nawet nie zdaje sobie sprawy, że ją popełnia. Na szczęście 6 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 121, poz. 809, dalej "nowelizacja"), która procedury legalizacyjne wyjaśnia. Jakie przyniosła korzyści, o tym poniżej.

Pozwolenie na budowę krok po kroku

budowa domu
Każdy, kto planuje budowę domu, musi uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna, na podstawie której można legalnie rozpocząć prace budowlane.

Wszystko o budowie domu

budowa domu
Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. Jeśli to piękne stwierdzenie rozumieć dosłownie, to pierwsze i ostatnie zadanie nie wymaga dłuższego komentarza. Z budowaniem domu może jednak być większy problem. Wielu mężczyzn, ale też kobiet nie wie jak się zabrać do tego przedsięwzięcia. Jest to sprawa aktualna i poważna, gdyż wiąże się z dużym nakładem finansów oraz czasu i sił.

Niezbędne pozwolenia do budowy domu

Dom jednorodzinny
Budowa domu to inwestycja, która wymaga dużego zaangażowania. Aby otrzymać niezbędne do budowy domu pozwolenia, inwestor powinien przygotować się szczególnie starannie. Przede wszystkim uzyskać jak najwięcej informacji od ekspertów i w urzędach, zajrzeć do Internetu, a także spytać znajomych z podobnymi doświadczeniami.