X
 
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Jak zbudować wiatę?

Wiata Fastlock
Wiata to doskonała alternatywa dla garażu. Dodatkowe atuty to: lekkość konstrukcji, łatwość wykonania i rozbiórki. Wiata może też współdziałać z garażem, jako dodatkowe miejsce postojowe dla gości lub parking dla drugiego samochodu.

Lokalizacja wiaty na działce

Jeśli działka jest duża, wiata może być oddzielnym obiektem. Można ją także "dokleić" do ściany domu lub garażu, z boku lub od frontu. Ściana budynku lub garażu stanowi wówczas pewna podporę.

Warunki techniczne jakie należy spełnić aby wybudować wiatę
Wiatę, jak każdy inny obiekt budowlany, obejmują przepisy mówiące o minimalnych odległościach od granicy z sąsiednią działką. Owe przepisy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Dział II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej)


- Jeżeli wiata ma pełną ścianę od strony granicy z sąsiednią działką, minimalna odległość nie może być mniejsza niż 3 m.
projekty wiat

- Jeżeli wiata ma ażurową ścianę od strony granicy z sąsiednią działką, minimalna odległość nie może być mniejsza niż 4 m.
Wyżej wymienione warunki są konieczne do spełnienia, chyba że warunki zabudowy dla danego terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) mówią inaczej.

Warunki formalne jakie należy spełnić aby wybudować wiatę Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami (Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych). Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
Zgodnie z powyższym, jeśli nasza wiata ma powierzchnię przekraczającą 25 m2 (jeśli ma służyć do przechowywania samochodu to ma powierzchnię ok. 32m2), wymaga projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, siedem dni przed rozpoczęciem budowy należy powiadomić urząd o zamiarze budowy, zakupić dziennik budowy i prowadzić systematyczne wpisy.

Konstrukcja wiaty
Jeśli wiata ma być także elementem dekoracyjnym, można wykonać ją z bardzo wytrzymałych elementów łukowych z drewna sosnowego. Drewno takie klejone jest warstwowo. Do montażu elementów między sobą stosuje się stalowe łączniki. Po wykonaniu konstrukcji należy ją dokładnie pomalować impregnatem, który zapewni zdrowy wygląd drewna i jego trwałość na długie lata.
Dach wiaty można pokryć dowolnym materiałem: specjalnymi blachami lub gotowymi dachami z pleksi, papą, w zależności od nośności konstrukcji nawet dachówkami. Mimo wszystko najlepiej zastosować rozwiązania lekkie.

Budować samemu, czy skorzystać z gotowych rozwiązań?
To zasadnicze pytanie, które powinno się zadać na początku. Samodzielna budowa wiaty może być droższa od gotowych rozwiązań proponowanych przez producentów gotowych wiat garażowych. Gotowa wiata systemowa kosztuje kilka tys. złotych, podczas gdy budowa garażu około 20 tys. zł.
Wiaty systemowe nie każdemu muszą się podobać. Dla wybrednych pracownie architektoniczne tworzą oddzielne projekty wiat i projekty garaży wolnostojących.
W tym wypadku trzeba się liczyć z większymi wydatkami i dłuższym czasem realizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wiatach, zapraszamy do lektury artykułów:
Jak zbudować wiatę?
A może wiata?
Garaż, czy wiata?
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Budowanie
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-07-07 09:48:01
Tagi do artykułu: wiaty | prawo budowlane | pozwolenie na budowę | dziennik budowy | wiaty garażowe | wiaty systemowe
 
Powiązane galerie:
Galeria Ogrodzenia Ogrodzenia      
 
    Najlepsze projekty domów