X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Dziennik budowy

dziennik budowy
Każdy inwestor, który otrzymał pozwolenie na budowę i odczekał okres uprawomocnienia decyzji, ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy.

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który należy na bieżąco uzupełniać o przebieg robót, zdarzeń i okoliczności zachodzących na budowie. Jest integralną częścią dokumentacji budowlanej, wchodzącą w skład dokumentacji powykonawczej.


O obowiązku prowadzenia dokumentu informuje art. 45 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku).

Jak wygląda dziennik budowy?
Dziennik budowy wydaje odpłatnie uprawniona instytucja (np. urząd miejski). Jest to zeszyt formatu A-4, z ponumerowanymi stronami. Każda ze stron dokumentu jest podwójna i opatrzona pieczęcią organu który go wydał.Strona tytułowa dziennika budowy
Na stronie tytułowej dziennika budowy muszą się znaleźć następujące informacje:
- numer dziennika budowy, wydany przez uprawniony organ
- data wydania dokumentu
- liczba stron
- informacje personalne o inwestorze
- dane inwestycji: adres i rodzaj budowy
- data nadania i numer pozwolenia na budowę

Pierwsza strona dziennika budowy
Na pierwszej stronie dziennika budowy należy wpisać dane wykonawcy lub ekipy wykonawczej, a także inspektora nadzoru budowlanego. Do niezbędnych informacji należą: numery uprawnień i podpisy świadczące o podjęciu odpowiedzialności.
Przebieg prac opisuje się w sposób chronologiczny. Za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dziennika budowlanego odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów są: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót budowlanych, kierownik budowy, pracownicy organów nadzoru budowlanego, inwestor, projektant, kierownik budowy i geodeta.
Każda z tych osób, ma obowiązek dopisania daty, danych osobowych, informacji o pełnionej funkcji i podpisania się.

Jeśli w zapis wkradnie się błąd trzeba go skreślić w taki sposób, aby pozostał czytelny, dopisać treść poprawioną i uzasadnienie zmiany zapisu. Dokument przechowuje się na terenie budowy i udostępnia do wglądu każdej upoważnionej osobie.

Złożenie dziennika budowy po zakończeniu robót
Dziennik budowlany jest dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przed złożeniem dziennika inwestor oddziela strony kopiowane i dołącza je do wniosku. Oryginał zapisów dołącza do dokumentacji powykonawczej. Należy ją przechowywać przez cały czas użytkowania inwestycji.

Brak dziennika budowy naraża na karę grzywny (od 50 do 500zł) od organu nadzoru budowlanego. Ponadto do odpowiedzialności pociągnięty jest kierownik budowy. Staje on przed właściwą izbą samorządu zawodowego. Pewnym problemem jest również zaginięcie dokumentu. Należy wtedy wystąpić o wydanie nowego dziennika, a po otrzymaniu go uzupełnić o wszystkie wpisy dokonane w starym. Powinny zrobić to osoby, które dokonywały wpisów w poprzednim.

Nowe wydanie dziennika budowy (dziennik budowy wzór widoczny na zdjęciu) zgodny z obowiązującym rozporządzeniem MI oferuje w sprzedaży Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe GEOPRO Sp. z o.o.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Pozwolenie na budowę
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-05-19 10:40:47
Tagi do artykułu: dziennik budowy | pozwolenie na użytkowanie | Brak dziennika budowy
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Przewodnik po Prawie budowlanym

paragraf
Planując budowę domu lub innego obiektu budowlanego, należny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy przewodnik po przepisach Prawa budowlanego powstał w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. i późniejszymi zmianami.

Prawo budowlane: Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych

paragraf
Rozdział 6 Prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych...

Formalne etapy budowy domu

budowa domu
Na hasło „budowa domu” nasze pierwsze skojarzenie to błoto, cegły, taczki i robotnicy. Mało komu przychodzą do głowy tony papierów, dokumentów, zezwoleń i pozwoleń, które trzeba załatwić. A należy pamiętać, że zebranie całej potrzebnej dokumentacji, jest pracą nie wiele lżejszą od samej budowy.

Roboty ziemne

maszyna budowlana
W świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróżnić. Roboty ziemne, szczególnie niwelacja i podnoszenie terenu, nie zawsze mają związek z robotami budowlanymi.