X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Rozdział 16 i 17 - Użytkowanie instalacji piorunochronnej i przepisy końcowe

paragraf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 16 – Użytkowanie instalacji piorunochronnej
§56. Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.
§57. Lista obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.ROZDZIAŁ 17 – Przepis końcowy
§58. Data wejścia rozporządzenia w życie.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_________________________________________________________________________________

Rozdział 16
Użytkowanie instalacji piorunochronnej


§ 56.
Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku.

§ 57.
Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy:
1) badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
2) zapewnienie realizacji, napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru na eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian,
4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
5) w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.


Rozdział 17
Przepis końcowy


§ 58.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
__________________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Przepisy i rozporządzenia
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-06-14 18:10:20
Tagi do artykułu: ROZPORZĄDZENIE | piorunochron
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
wentylacja

Wentylacja i klimatyzacja budynków mieszkalnych

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy instalować wentylację grawitacyjną. Dobrze wykonana wentylacja zapewnia odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (wymiana, czystość, wilgotność, temperatura i prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu)...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

paragraf
Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...

Rozdział 14 - Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

paragraf
Rozdział 14 Reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym...

Rozdział 13 - Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

paragraf
Rozdział 13 reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji instalacji i urządzeń gazowych...

Rozdział 11 - Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

paragraf
Rozdział 11 reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych...