X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

paragraf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 15 – Użytkowanie instalacji elektrycznej
§52. Zasada prawidłowego działania instalacji elektrycznej.
§53. Stan techniczny i obowiązek kontroli urządzeń i instalacji elektrycznej w budynku.
§54. Warunki korzystania z instalacji elektrycznej w budynku.
§55. Obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej.Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
______________________________________________________________________________

Rozdział 15
Użytkowanie instalacji elektrycznej


§ 52.
Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość
bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

§ 53.
1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu
sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.
2. Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.

§ 54.
Instalacja elektryczna w budynku nie może być użytkowana, jeżeli:
1) nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,
2) nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

§ 55.
Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:
1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
3) zapewnianie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
4) w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,
5) odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń, o których mowa w pkt 4.

_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 16 - Użytkowanie instalacji piorunochronnej
§56. Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.
§57. Lista obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.

ROZDZIAŁ 17 – Przepis końcowy
§58. Data wejścia rozporządzenia w życie.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Przepisy i rozporządzenia
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-08-09 20:41:57
Tagi do artykułu: ROZPORZĄDZENIE | Instalacja elektryczna | energia elektryczna
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
wentylacja

Wentylacja i klimatyzacja budynków mieszkalnych

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy instalować wentylację grawitacyjną. Dobrze wykonana wentylacja zapewnia odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (wymiana, czystość, wilgotność, temperatura i prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu)...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Przydomowa elektrownia wiatrowa

Turbiny wiatrowe
Korzystanie z przydomowej elektrowni wiatrowej wspomaga system centralnego ogrzewania czy ciepłej wody. Znacznie ogranicza zużycie konwencjonalnych nośników energii - oleju opałowego, gazu, węgla czy energii elektrycznej. Równocześnie zmniejsza się emisja CO2 do atmosfery.

Rozdział 16 i 17 - Użytkowanie instalacji piorunochronnej i przepisy końcowe

paragraf
Rozdział 16 reguluje sposób użytkowania instalacji piorunochronnej. W rozdziale 17, przepis końcowy mówi o terminie wejścia rozporządzenia w życie...

Rozdział 14 - Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

paragraf
Rozdział 14 Reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym...

Rozdział 13 - Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

paragraf
Rozdział 13 reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji instalacji i urządzeń gazowych...