X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Protokół przekazania mieszkania

długopis
Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy.

Artykuł 348 kodeksu cywilnego mówi, że wydanie dokumentów i środków umożliwiających dysponowanie rzeczą jest jednoznaczne z jej wydaniem.

W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego, zwłaszcza z rynku wtórnego, warto sporządzić protokół przekazania mieszkania, czyli protokół zdawczo – odbiorczy.

Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca wspólnie stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Identyczny dokument można sporządzić dla umowy najmu mieszkania i dołączyć do w formie załącznika do umowy.

W przypadku kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego może on wyglądać następująco:
Poznań, dnia 12 października 2008 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

Protokół dotyczy przekazania lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 12/3 w Poznaniu.

Przekazujący:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:......................................
Adres zameldowania:......................................
PESEL/NIP i REGON firmy:......................................
Seria i nr dowodu osobistego:......................................
Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):......................................
telefon kontaktowy:......................................

Odbierający:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:......................................
Adres zameldowania:......................................
PESEL/NIP i REGON firmy:......................................
Seria i nr dowodu osobistego:......................................
Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):......................................
telefon kontaktowy:......................................

Stan liczników (w dniu przekazania lokalu mieszkalnego):
Licznik elektryczny nr ......................................wskazanie ….......................Kwh
Licznik gazowy nr …........................................wskazanie ….......................m3
Licznik ciepłej wody nr ….................................wskazanie ….......................kJ
Licznik zimnej wody nr ….................................wskazanie ….......................m3

Wyposażenie lokalu:
...


Przekazujący i Odbierający potwierdzają spisane wskazania liczników na dzień przekazania lokalu mieszkalnego. Odbierający niniejszym kwituje odbiór …..........kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego.

W przypadku nadpłaty na koncie roszczeń, proszę o:
- zwrot nadpłaty na rachunek bankowy nr: …................................................................
- naliczenie nadpłaty na poczet należności konta rozliczeń nr:......................................

PRZEKAZUJĄCY
ODBIERAJĄCY
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-02-18 11:01:40
Tagi do artykułu: mieszkania | nieruchomości | rynek wtórny | protokół zdawczo – odbiorczy | umowa najmu mieszkania
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Umowa najmu mieszkania i wezwanie do zapłaty czynszu

długopis
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego należy rozumieć zobowiązanie wynajęcia lokalu mieszkalnego na ściśle określonych warunkach, w zamian za umówioną opłatę czynszową.
Podstawą prawną kształtującą swobodę formowania jej treści określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ...

Współczesne budownictwo mieszkaniowe

płaskorzeźba
Budowanie z wielkiej płyty odeszło już w zapomnienie. Obecnie deweloperzy dbają nie tylko o to, by zapewnić ludziom dach nad głową, ale coraz ważniejsza staje się forma architektoniczna, wykończenie klatki schodowej czy wygląd podwórka...

Wypowiedzenie umowy najmu

długopis
Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. W przypadku braku ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu oznaczonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo do wypowiedzenia na warunkach ustalonych w umowie...

Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości

długopis
Podstawą prawną umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości są art. 179 – 183a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Reguluje ona większość aspektów. Pozostałe, nie regulowane ustawą rozstrzyga się w oparciu o przepisy dotyczące umów podobnych, zawarte w Kodeksie Cywilnym...