X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie robót budowlanych

długopisRozpoczęcie niektórych robót budowlanych należy zgłosić odpowiedniemu organowi. Dotyczy to w szczególności obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie, najpóźniej 30 dni przed terminem wyznaczonym na rozpoczęcie prac.


Informacje na temat czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem robót można znaleźć w przepisach - Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

Podstawą prawną jest art.30 ust.2, 3, 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - j.t.  Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz.1118 z późniejszymi zmianami).

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć dodatkowe załączniki:
- mapkę geodezyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
- oświadczenie o prawie do dysponowania własnością na cele budowlane,


- projekt zagospodarowania lub rysunki, szkice sporządzona przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane,
- jeśli roboty budowlane tego wymagają: opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
- w przypadku współwłasności także zgoda współwłaściciela na realizację robót.

Jeśli w projekcie uwzględnione są instalacje i przyłącza dodatkowym załącznikiem musi być projekt zagospodarowania terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż. i opis instalacji wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

Jeśli zakres planowanych prac tego wymaga: pozostałe pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (opinia z urzędu gminy lub miasta czy zachodzą okoliczności wymienione w art. 59 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Przykład zgłoszenia robót budowlanych:

Katowice, dnia 18 grudnia 2009 r.

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1/5
50-349 Katowice

Starostwo ...........................
.............................................
.............................................

Zgłoszenie zamiaru budowy


W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na: .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

..........................................................
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

___________________
Załączniki:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) szkice i rysunki,
3) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-05-01 11:55:41
Tagi do artykułu: pozwolenia na budowę | prawo budowlane | roboty budowlane
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 10 Prawa budowlanego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie to zbiór 8 artykułów. Zawiera informacje o czynach i konsekwencjach a także odpowiedzialności i karach...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

paragraf
Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...

Prawo budowlane: Rozdział 1 - Przepisy Ogólne

paragraf
Rozdział 1 Prawa budowlanego to 11 artykułów o znaczeniu ogólnym. Określa przedmioty normowane i nienormowane ustawą, wyjaśnienie pojęć, podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych i liniowych...

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Rozdział 9 Prawa budowlanego to zestaw 9 artykułów o przepisach karnych...

Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

paragraf
Rozdział 4 Prawa budowlanego o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych...