X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Działka siedliskowa

łąka
Wraz z wiosną rozpoczyna się sezon budowlany. W pierwszym kwartale roku notuje się najwyższy popyt na zakup gruntów pod inwestycje. Wśród wielu ciekawych ofert można znaleźć działki nad morzem, działki nad jeziorem i działki siedliskowe. Ceny wymienionych działek zdecydowanie różnią się od ceny działki siedliskowej.


Akty normatywne nie definiują wprost terminu „działka siedliskowa” pomimo tego, że powszechnie funkcjonuje. Według orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 15 grudnia 1969 r. IIICZP 12/69) działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Przepis art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dziennik Ustaw z dnia 22 lutego 1995 r.) (nie wprost) mówi, że są to grunty rolne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.Sama kwalifikacja gruntu jako „siedliska” nie wystarczy aby prawnie za niego uchodził. Z działki rolnej dopiero wydziela się działkę siedliskową. Toteż nie może być za nią uznawane 100% nieruchomości. Areał gospodarstwa musi pozwalać na prowadzenie działalności wytwórczej.

„Działka siedliskowa” to działka rolna i podlega tym samym przepisom. O pozwolenie na budowę na takim ternie jest dziś trudniej niż kiedyś. Tereny rolne są chronione i obwarowane prawnie. Według przepisów art. 29 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) (Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych) pozwolenia na budowę, odnośnie działki siedliskowej, nie wymagają następujące obiekty:
a) gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
b) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
c) płyty do składowania obornika,
d) szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
e) naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większe niż 4,50 m,
f) suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2
g) wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

łąkaDziałkę rolną może kupić każdy. Jednak aby móc coś na niej zbudować trzeba być rolnikiem. Posiadanie takiego gruntu i bycie rolnikiem z pewnością uprawnia do postawienia zabudowy typu zagrodowego. Jednak nie każdy może być rolnikiem.
Ustawa "o kształtowaniu ustroju rolnego" (dz. U. 64/20003) definiuje termin „rodzinnego gospodarstwa rolnego” i wytyczne które należy spełnić aby móc prowadzić gospodarstwo rolne. Wymagane są odpowiednie kwalifikacje:
- wykształcenie rolnicze (min. zasadnicze) lub
- wykształcenie średnie albo wyższe lub
- prowadzenie samodzielnie gospodarstwa rolnego lub
- zatrudnienie w gospodarstwie rolnym co najmniej 5 lat.

stodołaGdy kupiec nie chce być rolnikiem...
W tym wypadku nieodzownie wymagane jest odrolnienie działki. Działki nieodrolnione „w szczerym polu” zwane „działkami siedliskowymi” są bardzo tanie. Potencjalnych nabywców odstrasza perspektywa odrolnienia i starania się o pozwolenie na budowę. Nawet jeśli działkę uda się odrolnić, nie można mieć gwarancji otrzymania pozwolenia na budowę. Teren musi posiadać dostęp do mediów i drogi publicznej. Dodatkowym warunkiem jest bezpośrednie sąsiedztwo z działką zabudowaną dostępną od tej samej drogi.

Jeśli w danej gminie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a ostatni sporządzono przed 1995 r., utrzymuje się możliwość odrolnienia i zabudowania ziemi na podstawie warunków zabudowy.
Najlepiej rozważyć zakup odrolnionej działki budowlanej z pozwoleniem na budowę od rolnika.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Działki budowlane
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-01-06 07:15:14
Tagi do artykułu: działka siedliskowa | grunty rolne | pozwolenie na budowę | budynki gospodarcze | odrolnienie | działki budowlane | działka
 
Powiązane galerie:
Galeria Zdjęcia z realizacji projektów domów Zdjęcia z realizacji projektów domów      
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Zmiana przeznaczenia gruntu

grunty rolne - slider
Jeśli chcesz zacząć budowę domu na wiosnę, rozpocznij niezbędne formalności. Polscy inwestorzy planując inwestycje, zwykle w złym okresie inicjują sprawy formalne względem najlepszego terminu rozpoczęcia budowy. Powinni o tym pomyśleć jak najszybciej właściciele działek o przeznaczeniu rolnym lub leśnym.

Pozwolenie na budowę krok po kroku

budowa domu
Każdy, kto planuje budowę domu, musi uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna, na podstawie której można legalnie rozpocząć prace budowlane.

Budynki gospodarcze

budynek gospodarczy
Budynki gospodarcze to budynki o funkcji niemieszkalnej, służące zwykle do przechowywania, magazynowania lub hodowli. Należą do nich: altany, wiaty, szklarnie.

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga pozwolenia na budowę...

Wszystko o budowie domu

budowa domu
Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. Jeśli to piękne stwierdzenie rozumieć dosłownie, to pierwsze i ostatnie zadanie nie wymaga dłuższego komentarza. Z budowaniem domu może jednak być większy problem. Wielu mężczyzn, ale też kobiet nie wie jak się zabrać do tego przedsięwzięcia. Jest to sprawa aktualna i poważna, gdyż wiąże się z dużym nakładem finansów oraz czasu i sił.