projekty domów

Zbrojenie schodów żelbetowych

Schody
Schody to niezwykle ważny element komunikacyjny w domu piętrowym czy parterowym z poddaszem. Jest to dość kosztowna, wykonywana na długie lata inwestycja, dlatego należy dobrze przemyśleć wybór odpowiednich schodów. Jeśli padnie on na schody żelbetowe, pamiętajmy o dokładnym ich zaprojektowaniu i wykonaniu.


Jeśli chodzi o sam wybór materiału, schody żelbetowe niosą ze sobą wiele zalet. Jedną z nich na pewno jest możliwość korzystania z nich już podczas budowy. Realizowany w jej czasie projekt schodów, będzie wiązał się z mniejszymi kosztami, niż gdybyśmy chcieli wykonać je w czasie późniejszym. Żelbet umożliwia nam tworzenie wymyślonych przez nas dowolnych form architektonicznych, a także dowolne wykończenie ich w wybranym przez nas momencie.

Konstrukcja schodów składa się z biegów, spoczników i podestów. Spocznik znajduje się zazwyczaj w połowie wysokości kondygnacji. Liczba stopni nie powinna przekraczać 17 w jednym biegu. Wymiary schodów (czyli szerokość i wysokość) wynikają z długości kroku ludzkiego, który przyjmuje się w granicach 60-65cm. Przy ustalaniu tych wymiarów korzystamy ze wzoru:
2h + s = 60 - 65 cm
Wiadomo, że im schodek niższy tym wygodniejszy, jednak automatycznie wzrasta wtedy jego długość, co w rezultacie prowadzi do zajęcia przez klatkę schodową coraz to większej przestrzeni. Aby uniknąć aż tak dużej dowolności, wprowadzono pewnie ograniczenia w wysokościach stopni:
- 20cm dla schodów prowadzących do piwnic i na strych;

- 16.5cm dla schodów wewnętrznych między kondygnacjami budynków mieszkalnych;
- 19cm w budynkach jednorodzinnych.

Budowę schodów musimy zaplanować już na etapie stanu surowego, gdyż należy połączyć je z konstrukcją domu. Betonowanie schodów można rozpocząć w momencie, gdy strop jest już wykonany i są z niego wyprowadzone pręty zbrojeniowe płyty schodowej na około 0.5m.

Schody płytowe zbroimy za pomocą zbrojenia głównego i poprzecznego. Zbrojenie główne układa się wzdłuż deskowania spodu i przewiązuje zbrojeniem poprzecznym. Główne pręty kotwi się w podciągu stropu oraz w belce fundamentowej. Rodzaj i średnica prętów są określone w projekcie i nie wolno ich samodzielnie zmieniać.

Pręty zbrojeniowe schodów nie mogą w żaden sposób stykać się z deskowaniem – należy układać je na podkładkach dystansowych, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego. Elementy schodów wykonywane są z betonu B15 lub B20 o gęstej konsystencji.

Betonowanie rozpoczynamy od dołu schodów. Kolejne warstwy należy zagęszczać poprzez ubijanie ich łopatą i opukiwanie deskowania. Gdy beton lekko zwiąże, zaciera się go na gładko, uzupełniając powstałe ubytki zaprawą cementową.

Musimy pamiętać, aby schody zostały zabetonowane jednego dnia, w przeciwnym razie powstaną pęknięcia wywołane nierównomiernym odkształcaniem się deskowania. Deskowanie schodów można rozebrać dopiero po 3 - 4 tygodniach.

Końcowym etapem jest wybór balustrady. Poręcze do schodów powinny podkreślić ich indywidualny charakter, zgrabnie łącząc całą konstrukcje z otoczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Budowanie
2016-08-16 18:51:53