X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Zasady korzystania z serwisu
www.projektoskop.pl

Serwis projektoskop.pl, zwany jest w dalszej części tego dokumentu Serwisem. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie.

Właściciel Serwisu

Właścicielem serwisu jest Artefakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 5.

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje znajdujące się w Serwisie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy projektoskop.pl mogą być uznane za rzetelne. Projektoskop.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Prawa autorskie

Projektoskop.pl posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do tworzenia odsyłaczy (tzw. linków) do Serwisu, nie obejmuje to jednak prawa do powodowania wyświetlania stron Serwisu lub jego części w ramkach (tzw. frames), będących elementami innych serwisów lub stron internetowych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu projektoskop.pl. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody projektoskop.pl.

Znaki towarowe

Wszelkie nazwy i znaki towarowe użyte w serwisie nie należące do projektoskop.pl mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

 
    Najlepsze projekty domów