Adaptacja projektu domu – jaki jest jej przebieg?

Nie ma idealnych projektów domów, które spełniałyby wymagania wszystkich domowników, pasowały do powierzchni działki budowlanej lub planu zagospodarowania przestrzennego. Na szczęście, każdy projekt domu można jednak zaadaptować zgodnie z własnymi potrzebami. Jak to zrobić?

Na czym polega adaptacja projektu?

Proces adaptacji to dostosowanie konstrukcji projektu domu do warunków zabudowy na działce, na której powstanie budynek. Władze samorządowe, sprzedając działki budowlane, podejmują decyzje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wybrany projekt domu nie będzie spełniał określonych wymogów, nie będzie można go wykorzystać podczas budowy.

Na szczęście projekty domów niosą duże możliwości adaptacji, m.in pozwalają na:

– zmianę usytuowania ścianek działowych,
– modyfikację rozkładu pomieszczeń,
– wykorzystanie innych technologii budowy niż te uwzględnione w projekcie,
– wybranie innego sposobu ogrzewania,
– zmianę przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Decydując się na adaptację należy:
– dostosować projekt domu do wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy,
– przygotować plan dopasowania konstrukcji fundamentów do geotechnicznych warunków panujących na zakupionej działce budowlanej,
– wykonać plan zewnętrznych przyłączy,
– zweryfikować wymiary przekrojów albo rozstawu poszczególnych elementów więźby dachowej, by uodpornić budynek na występowanie szczególnych warunków atmosferycznych (śniegu, opadów deszczu lub siły wiatru),
– przygotować plan zagospodarowania terenu w postaci mapy geodezyjnej.

Po dopełnieniu wszystkich formalności można cieszyć się projektem domu, dopasowanym do wymagań działki budowlanej. Całą procedurę adaptacji najlepiej powierzyć profesjonalistom. Na Państwa życzenie Pracownia Projektowa Archipelag dostosuje swoje projekty do wymogów zagospodarowania przestrzennego.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)