Badanie gruntu pod inwestycję budowlaną

ziemia

fot. ziemia

Badania geologiczne gruntu pod budowę domu przeprowadza się w celu doboru fundamentów i zbrojenia, a w przypadku projektów gotowych, dopasowania „szablonu” do indywidualnych warunków gruntowych.

Gotowe projekty domów sporządza się standardowo dla podłoża o „wystarczającej nośności”. Dlatego też badania i wiercenia geologiczne zlecane są każdorazowo, a w szczególności na terenach: torfowych, podmokłych, nasypowych i po rekultywacji.

Badania gruntu przeprowadzane są przez geotechnika lub geologa. Dokumentacja geotechniczna powstaje w oparciu o wiercenia w gruncie, które wykonuje się w miejscach, w których zostaną usytuowane narożniki przyszłej inwestycji. Otwór wiercenia powinien mieć od 3 do 5 metrów głębokości. Próbki ocenia się organoleptyczne, a w otwory wpuszcza się sondy, za pośrednictwem których sprawdza się zagęszczenie każdej warstwy gruntu. Średni koszt wiercenia nalicza się od 1 metra głębokości. Średnio, wiercenia geologiczne pod budowę domu jednorodzinnego, kosztują ok 1500zł.

Badania geotechniczne określają:
poziom wód gruntowych – może być niski lub wysoki; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych być może trzeba będzie wykonać drenaż paskowy w celu ochrony piwnicy i fundamentu;
agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, należy sprawdzić laboratoryjnie ich ewentualny wpływ na beton i stal;
kategorię gruntu – czyli: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość;
właściwości fizykomechaniczne – to spoistość poszczególnych warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomechaniczne;
zjawiska zboczowe – wykonuje się dla inwestycji zlokalizowanych na skarpach, w pobliżu skarp, na zboczach i w pobliżu zboczy; badania określają statyczność podłoża, ewentualne prawdopodobieństwo osunięcia i pozwalają wybrać metodę wzmocnienia gruntu;

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)