Beton rolniczy, odporny na agresywne warunki chemiczne

fundament

fot. fundament

Beton rolniczy z linii Ultra Series to produkt specjalistyczny, który został zaprojektowany ściśle pod kątem zastosowania do budowy obiektów rolniczych.

Ostatnie lata polskiego rolnictwa, szczególnie po wprowadzeniu w życie norm unijnych, to intensywny rozwój wsi. Wprowadzono nowe technologie upraw, rozbudowano infrastrukturę i systematycznie prowadzi się modernizację istniejących obiektów.

Firma Lafarge wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób prowadzących gospodarstwa rolne. Od niedawna oferuje specjalny beton rolniczy. Beton rolniczy Lafarge to innowacyjny produkt charakteryzujący się dużą szczelnością, odpornością chemiczną i wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Wszechstronne zastosowanie w gospodarstwie
Beton rolniczy Lafarge to doskonały materiał do budowy obiektów, które w szczególny sposób są narażone na na agresywne warunki chemiczne, np. budynki hodowlane. Wylewanie zbiorników i pomieszczeń rolniczych metodą wylewania betonu jest tańszą alternatywą w stosunku do pozostałych technologii.

Betony rolnicze Ultra Series Lafarge znajdują zastosowanie m.in. w:
– obiektach narażonych na agresję chemiczną (np. chlewy, obory, rzeźnie, fermy drobiu);
– zbiornikach rolniczych do przechowywania: gnojówki i gnojowicy, płytach obornikowych, a także zbiornikach na gnój (płyty denne i ściany oporowe);
– silosach na kiszonkę, na zboże i pasze oraz komorach fermentacyjnych.

Wysoki pozom szczelności, wytrzymałość i bezpieczeństwo
Ze względu na wszechstronne zastosowanie, Beton rolniczy Ultra Series charakteryzuje się wysokim poziomem szczelności. Skład produktu gwarantuje nieprzepuszczalność betonu, dzięki temu substancje chemicznie agresywne nie przedostają się do gruntu. Wytrzymałość na żrące substancje chemiczne zapewnia bezpieczeństwo i solidność konstrukcji wewnątrz i na zewnątrz.
Beton rolniczy Ultra Series Lafarge nadaje się do wykorzystywania w klimacie wilgotnym i suchym. Skład mieszanki zabezpiecza przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi przy gruncie (przemarzanie podłoża, negatywne skutki oddziaływania wód gruntowych). Ponadto, elementy wykonane z betonu rolniczego Lafarge, wytrzymują duże obciążenia, dzięki czemu ruch ciężkich maszyn rolniczych odbywa się w bezpieczny sposób.

Właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne betonu rolniczego Ultra Series:
Konsystencja: S3
Gęstość mieszanki: ok. 2300 kg/m³
Zawartość powietrza: > 4%
Maksymalny czas zachowania urabialności: 90 min. (jeśli nie określono inaczej)
Wytrzymałość na ściskanie: > 37 MPa
Wodoszczelność: > W4
Mrozoodporność: > F50

Szczegółowe informacje na temat betonów specjalnych Ultra Series marki Lafarge można znaleźć na stronie internetowej producenta: www.lafarge.pl

Przeczytaj również: Czy można ubezpieczyć okna?
Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)