Budowa domu: o co pytać geologa i geodetę?

pomiary geodezyjne

fot. pomiary geodezyjne

Podczas przygotowań do budowy i w trakcie realizacji inwestycji bardzo ważną rolę odgrywają eksperci zajmujący się badaniem gruntu oraz pomiarem geodezyjnym terenu. Geolog ma za zadanie zbadać jakość gruntu na działce. Natomiast geodeta określa granice działki i przygotowuje mapę do celów projektowych. Jakie tematy należy poruszyć w rozmowie z tymi fachowcami, aby współpraca układała się pomyślnie?

Zobacz również: Kamienna wizja ogrodzenia

Obowiązki geodety
Praca geodety polega na precyzyjnym określeniu granic działki na podstawie informacji zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, geodeta wytycza budynek na działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

Natomiast do dokumentacji powykonawczej, gdy dom jest już gotowy odbioru, nanosi on na mapę budynek oraz wszystkie przyłącza: energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Pomiary geodezyjne muszą być wpisane do dziennika budowy przez geodetę. Geodeta wykonuje pomiary inwentaryzacyjne – uwzględniając wszystko, co zostało wzniesione na działce.

Współpraca z geodetą podczas budowy domu
Pierwsze spotkanie z geodetą należy odbyć po spotkaniu z architektem ale przed przystąpieniem do projektu, ponieważ mapa geodezyjna do celów projektowych musi zawierać istotne dla architekta informacje. Na ich podstawie wykonuje on projekt zagospodarowania działki, który jest potrzebny do pozwolenia na budowę. Druga wizyta geodety następuje po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wtedy wytycza on usytuowanie budynku na działce.

Współpraca z geodetą trwa przez wszystkie etapy budowy – od momentu wyboru działki do zakończenia budowy. Ważne jest więc, aby wybrać dobrego specjalistę – twierdzi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Zasadność pomiarów
Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędna będzie mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Należy ją dołączyć do dokumentacji. Projekt usytuowania budynku na działce wykonuje się po to, aby ekipa wykonawców mogła zacząć budowę i miała dokładną informację, w którym miejscu należy postawić dom.

Koszty i terminy
Za 4 egzemplarze mapy do celów projektowych inwestor zapłaci średnio ok. 600-800 zł. Cena może się różnić w zależności od regionu kraju i powierzchni opracowania. Oczekiwanie na ten dokument zajmuje średnio 2-3 tygodnie – szacuje Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AKaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Inwestor musi sprawdzić, czy eksperci mają odpowiednie uprawnienia np. pieczątkę i numer licencji, ponieważ tylko ekspert z uprawnieniami ma prawo dokonywać badań czy pomiarów, a ich wyniki, potwierdzone w danym ośrodku geodezyjno-kartograficznym, są akceptowane prawnie.

Najlepiej na inwestora jest zdecydować się na usługi eksperta działającego lokalnie, który dysponuje aktualną dokumentacją kartograficzną okolicznych gruntów. Kontakt do nich można znaleźć w Internecie (strony lokalnych firm), poprzez znajomych budujących dom albo z urzędu – jeśli dysponuje listą specjalistów z danego obszaru.

Co należy do zadań geologa?
Zadaniem geologa jest ocena warunków gruntowo-wodnych w miejscu, na którym ma stanąć przyszły dom. Na podstawie stworzonej ekspertyzy geotechnicznej wykonuje on specjalistyczną dokumentację oraz opinię geologiczno-inżynieryjną. Ta podstawie wyników tych badań powstaje projekt fundamentów – parametry geotechniczne gruntu wpływają na wybór rodzaju fundamentów.

Geologa można spytać, jakie sugeruje rozwiązanie dotyczące izolacji fundamentów na naszej działce np. czy w przypadku kontaktu fundamentów z wodami gruntowymi należy zastosować ciężką izolację fundamentów, czy też wyżej posadowić budynek – mówi Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AKaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Przydatne badania geologiczne
Badania geologiczne dopiero niedawno stały się obowiązkowe. Ich wykonanie jest szczególnie ważne, gdy grunt na działce jest „niepewny” (np. może się podtapiać) lub kiedy inwestor decyduje się na wybudowanie piwnicy.

Warto wykonać badania geologiczne, gdy teren na działce jest podmokły lub w pobliżu znajduje się zbiornik wodny. Ekspertyza geologa przyda się także w przypadku, gdy działka ma znaczący spadek lub jest położona u podnóża góry – radzi Magdalena Matuszewska z bydgoskiej firmy MM Projekt, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Co należy wiedzieć przed spotkaniem z geologiem?
Na spotkaniu geolog z pewnością poprosi o plan usytuowania budynku na działce i informację o jego powierzchni. Inwestor może udać się do eksperta z już wybranym projektem.

Inwestor powinien rozmawiać z geologiem, gdy już wie, w którym miejscu na działce ma stanąć dom. Najlepiej umówić się już po konsultacji z architektem czy ekspertem budowy, aby geolog wiedział, gdzie ma wykonać odwierty – mówi Joanna Szymula z myślenickiej Pracowni Projektowej EXTRAPLAN, Ekspertka budowy SILKA YTONG.

Terminy i koszty
Wykonanie badania geologicznego, wraz z badaniem laboratoryjnym PH wody, kosztuje ok. 2000-2500 zł. Odwiert odbywa się zazwyczaj w ciągu kilku godzin. Natomiast badanie wody przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy nie wejdzie ona w reakcję z betonem.

Cena analizy zależy także od tego, czy decydujemy się na dom z piwnicą czy bez. Jeśli dom ma być podpiwniczony, wówczas odwierty muszą być głębsze, więc badanie jest droższe. Eksperci szacują, że standardowe badanie geologiczne domu bez podpiwniczenia może kosztować średnio ok. 1000-1500 zł – pamiętajmy jednak, że ceny są także uwarunkowane lokalnie.

Jak przygotować się do spotkania z geodetą i geologiem?
Inwestor, który wie o co pytać i szuka odpowiedzi, jest lepiej przygotowany do wyzwań, które czekają go na placu budowy.

Przed spotkaniem z geodetą należy znać numer działki, aby wskazać ja fachowcowi, który ma opracować mapę. Geodeta powinien dokładnie wymierzyć działkę i podać aktualne parametry (długość boków i rzędne) oraz zamieścić na mapie orientację działki względem kierunków świata i sytuację – działkę na mapie w większej skali. Przed spotkaniem z geodetą i geologiem warto skonsultować się z architektem, projektantem w kwestii tego, jakie informacje muszą znaleźć się na mapie wykonywanej przez geodetę – czy ze względu na specyfikę naszej działki (np. ukształtowanie czy planowaną przez gminę drogę) nie potrzeba nanieść na nią więcej szczegółów. Czasami konieczne są także inne dane, o czym dowiesz się ze strony http://www.geopoint-geodezja.pl/. Warto ustalić z architektem, który będzie robił projekt zagospodarowania działki, zakres opracowania mapy do wykonania przez geodetę.

Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się sieci uzbrojenia terenu, z których będziemy wykonywać przyłącza.

Przed spotkaniem z geologiem inwestor jest zobowiązany znać już usytuowanie budynku na działce – ekspert musi wiedzieć, w którym miejscu ma wykonać odwiert. Planujący budowę powinien wiedzieć, czy chciałby dom z piwnicą czy bez – od tego zależy głębokość odwiertów wykonywanych przez geologa.

O co pytać geodetę:
Terminy i koszty:

Od czego zależy koszt wykonania mapy przez geodetę?
Ile czeka się na mapę do celów projektowych?

O co pytać geologa:
Wiedza ekspertów:
Jaki rodzaj fundamentów geolog zaleca na naszej działce?
Jaka powinna być zastosowana izolacja?

Terminy i koszty:
Ile trwa wykonanie badań przez geologa? Jaki jest ich finalny koszt?

Pytania od geodety:
Jaki jest numer działki?
Jakie informacje muszą znaleźć się na mapie?
Jaka będzie głębokość posadowienia budynku? Czy planujemy dom z piwnicą czy bez?

Pytania od geologa:
Jakie jest usytuowanie budynku na działce?

Budowanie domu to wieloetapowe zadanie, wymagające dobrej organizacji i współpracy wielu osób. Do pełni sukcesu i efektywnego działania niezbędna jest wiedza na temat kompetencji i obowiązków poszczególnych fachowców zaangażowanych w proces budowy oraz efektywna komunikacja. Cykl – SILKA YTONG: rozmowy z fachowcami – ma na celu przybliżenie zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób, które będą zaangażowane w budowę naszego wymarzonego domu.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami cyklu SILKA YTONG rozmowy z fachowcami:
O co pytać architekta – http://www.media.xella.pl/pr/223248/silka-ytong-rozmowy-z-fachowcami-o-co-pytac-architekta
O co pytać wykonawcę – http://www.media.xella.pl/pr/223880/silka-ytong-rozmowy-z-fachowcami-o-co-pytac-wykonawce

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)