Budowa i remont a zwrot podatku VAT

budowa domu

fot. budowa domu

Na początku miesiąca specjaliści ogłosili, że ceny niektórych materiałów budowlanych spadły w stosunku do ostatniego roku nawet o 1/3. Chętnych na materiały wciąż nie przybywa. Składy i hurtownie budowlane pękają w szwach. Liczba rozpoczętych budów inwestorów prywatnych spadła o ponad 20%, a inwestycji deweloperskich o ponad połowę.

Banki zakładają olbrzymi margines bezpieczeństwa na udzielane kredyty i znacznie wydłużyły okres przyznawania decyzji. Mieszkań na rynku zbytu proporcjonalnie do poprzedniego roku jest dużo mniej, stąd ich wartość wciąż rośnie.

Ci sami specjaliści twierdzą, że odtąd będzie już tylko lepiej. W prawdzie mieszkań nagle nie przybędzie jak grzybów po deszczu, a widocznej poprawy na rynku nieruchomości można się spodziewać dopiero w przyszłym roku. Ci którym jednak udało się wybudować lub kupić nieruchomość mogą być bezkarnymi optymistami.

Korzystny zjawisko zanotowano na rynku podatkowym. Według świeżych doniesień zwrot VAT za materiały budowlane wzrósł. O podatku VAT mówi ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Ulgą budowlaną objęte są nie tylko materiały na dom. Obejmuje ona także materiały na budowę, lub dobudowę dodatkowych pomieszczeń na użytek mieszkalny, czy remont mieszkania. Szczegółowo, o wykazie robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego mówi załącznik do ustawy (z dnia 29 sierpnie 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym):

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1)przyłącza wodociągowe, hydrofornie;
2)przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków;
3)przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;
4)przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.
3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1) konstrukcji stropów;
2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;
3) konstrukcji i pokrycia dachu;
4) docieplenia stropów i stropodachów;
5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych;
6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1) tynki i okładziny zewnętrzne;
2) malowanie elewacji;
3) docieplenie ścian budynku;
4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.
6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1) sanitariaty i kuchnie;
2) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;
2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
6) instalacji i urządzeń grzewczych.
9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.
10.Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
2) podłóg i posadzek;
3) okien, świetlików i drzwi;
4) powłok malarskich i tapet;
5) elementów kowalsko-ślusarskich;
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;
2) instalacji elektrycznych;
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
5) instalacji i urządzeń grzewczych;
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
7) instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3.Wykonanie nowych instalacji gazowych.”

Aby otrzymać zwrot VAT materiałów zakupionych na własne cele mieszkaniowe trzeba złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Sumę zwrotu liczymy samodzielnie według wskazań zawartych w ustawie. Ponieważ pieniądze zwrotne pochodzą od państwa funkcjonuje górny limit kwoty o którą możemy się ubiegać. Od 1 października 2009 r. zostanie podwyższony. Dla inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę maksymalna kwota wzrosła o 250,00 zł i wyniesie 33 772,00zł. W przypadku prac remontowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę maksymalna kwota zwrotu urosła o 107,00 zł. I łącznie będzie wynosić 14 474,00 zł.
Limit zwrotu będzie zależny od ceny 1 m. kw. Powierzchni użytkowej. Dla III kwartału 2009 roku była równa 3895 zł. Dla ostatniego, IV kwartału 2009 r. ma wynosić 3924 zł.

Na każdy zakupiony materiał trzeba mieć fakturę. Nie zależnie od rodzaju materiału (Spoiwa budowlane, materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, pustaki, cegły, wełna mineralna, drewno budowlane, materiały wykończeniowe itd.).

Specjaliści zgodnie radzą aby wstrzymać się ze złożeniem wniosku do 1 października.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)