Czołowe przedstawicielki maszyn budowlanych

koparka

fot. koparka

Ładowarki, koparki czy inne maszyny budowlane to pomijając ich wiadome funkcje, są to zabawki, o których marzy każdy duży chłopiec. Dlatego tak dużym powodzeniem cieszy się angielski plac zabaw dla Panów, gdzie godzinami mogą do woli jeździć, kopać czy przerzucać tony piachu. Zanim jednak wybierzemy się na taką wycieczkę, warto zaznajomić się z tematem koparek i im podobnych maszyn.

Koparka jest to maszyna do robót ziemnych, która oddziela urobek od gruntu i przenosi go na środek transportu lub na składowisko. Czasem pełni także funkcję przeładunkową, wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki. Wykorzystuje się je przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych i górniczych.

Koparki w zależności od osprzętu roboczego dzielimy na:

– podsiębierne;
– przedsiębierne;
– chwytakowe;
– zbierakowe.
Minikoparka

fot. Minikoparka

Zasadniczy podział koparek dokonuje się w zależności od charakteru pracy:

– koparki pracujące w cyklu przerywanym (koparki jednonaczyniowe) – pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego, następują przerwy, podczas których urobek z naczyniem zostaje przeniesiony, opróżniony i wraca na swoją pozycję i pracuje dalej;
– koparki pracujące w trybie ciągłym (koparki wielonaczyniowe) – naczynia urabiające pracują jedno po drugim w sposób ciągły, połączone są ze sobą łańcuchem lub ustawione na kole czerpakowym.

Odmianą koparek jednonaczyniowych są minikoparki o masie eksploatacyjnej do 6 ton. Są to koparki gąsienicowe o wielofunkcyjnym zastosowaniu przy drobnych pracach budowlanych. Konstrukcyjnie nie różnią się właściwie od typowych koparek.

Ładowarka łyżkowa jest to również maszyna do robót ziemnych, której zadaniem jest załadunek i transport urobku. Odbywa się on na małych odcinkach, a urobek przenoszony jest za pomocą łyżki. Od koparki odróżnia ją to, że załadunek odbywa się podczas jazdy maszyny.

maszyny budowlane

fot. maszyny budowlane

Ładowarki dzielą się w zależności od:

– budowy na:
– ładowarki gąsienicowe;
– ładowarki kołowe (nieprzegubowe i przegubowe).
– przeznaczenia na:
– naziemne;
– kopalniane.
– sposobu pracy na:
– czołowe;
– obrotowe;
– z łyżka wychylną;
– z wyładunkiem zasięrzutnym.

Połączeniem dwóch w/w maszyn jest koparko-ładowarka. Spełnia ona funkcję obu maszyn. Jej budowa oparta jest o konstrukcje traktora o napędzie kołowym lub gąsienicowym.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)