Dom energooszczędny: jak wybrać odpowiedni strop?

stropy

fot. stropy

Domy energooszczędne stały się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularne. Jest to jednak trend, w którym możemy wskazać praktycznie same plusy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów do budowy domu możemy zaoszczędzić zarówno własne pieniądze, jak i pomóc chronić środowisko.

Filozofia budowania domów energooszczędnych zakłada, że do oszczędności energii może przyłożyć się niemal każdy element składowy budynku.

Jak pokazują dane statystyczne, energia zużywana w krajach Unii Europejskiej na ogrzanie wszelkiego rodzaju budynków stanowi ponad 40% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Ponadto wyniki prowadzonych analiz wskazują, że blisko 80% energii zużywanej w budynkach na potrzeby grzewcze może zostać ograniczona przez właściwe ich ocieplenie. Z tego też powodu, własności termoizolacyjne komponentów wykorzystywanych do budowy budynków są jednymi z ich podstawowych parametrów użytkowych dane na podstawie: Komisja Europejska: Greek Paper „Twards a European Strategy for a Security of Energy Supply”, Bruksela, 29 listopada 2000, s 105; Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.: Inteligentna Energia dla Europy”. Broszura na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2002, s. 8.

Porównanie stropów gęstożebrowych

fot. Porównanie stropów gęstożebrowych

Zmniejszenie poziomu wykorzystywanej energii mogą wspomóc nie tylko odpowiednie okna i drzwi (które powinny posiadać współczynnik przepuszczalności termicznej na poziomie około 0,85 W/m2K) – z czym się zwykle kojarzą – ale nawet odpowiedni projekt rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku. Energię w budynkach można także zaoszczędzić montując odpowiednie stropy.

Z punktu widzenia teorii wymiany ciepła, strop jest przegrodą przez którą przepływać będzie strumień ciepła. Przegrodą, która w odróżnieniu od np. ścian umieszczona jest zawsze prostopadle do kierunku przepływu ciepła w górę lub w dół. W związku z powyższym to właśnie ten element konstrukcyjny budynku mieszkalnego będzie odgrywał szczególną rolę w momencie, gdy pomyślimy o zbudowaniu domu energooszczędnego – wyjaśnia Artur Kisiołek z firmy KONBET, producenta rozwiązań stropowych.

stropy

fot. stropy

Strop oddziela kondygnacje i sprawia, że budynek jest stabilny. Do głównych zadań stropu należy bowiem przeniesienie obciążeń użytkowych na poszczególne elementy nośne (ściany, słupy). W Polsce najczęściej stosowanymi stropami są: stropy gęsto żebrowe np. Teriva, stropy monolityczne-żelbetowe zalewane w całości na budowie, stropy z płyt prefabrykowanych. To jaki strop zostanie użyty na naszej budowie zależy głównie od projektanta, dlatego warto zwrócić jego uwagę na stropy, przy pomocy których można zaoszczędzić energię z korzyścią dla domowego budżetu oraz środowiska naturalnego.

Wielu producentów działających w branży budowlanej oferuje produkty, które umożliwiają budowę domu w duchu energooszczędnej filozofii. Przykładem tego typu produktu może być system stropowy KONBET TERMO SYSTEM. System ten występuje w trzech wariantach: z pustakiem 10-komorowym TERIVA TERMO, z pustakiem keramzytowym sześciokomorowym TERIVA PLUS oraz z pustakiem (kształtką) styropianową TERIVA LIGHT.

Każdy z tych wariantów odznacza się innymi właściwościami – wyjaśnia Artur Kisiołek. – W pustaku 10-komorowym TERMO wyeliminowano mostki termiczne pomiędzy komorami, co pozwala na uzyskanie najwyższych na rynku parametrów termoizolacyjnych wielokomorowego pustaka stropowego wykonanego z keramzytobetonu. Pustak 6-komorowy TERIVA PLUS z kolei posiada nadlewkę z keramzytobetonu, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego nadbetonu układanego na budowie, co pozwala na podwójną oszczędność – energii oraz surowca. Styropianowe kształtki TERIVA LIGHT pozwalają natomiast stworzyć najlżejszy i najcieplejszy strop gęstożebrowy.

energooszczędność

fot. energooszczędność

W domach jednorodzinnych ilość ciepła, które „ucieka” przez dach waha się w granicach od 10 do 15% całkowitych strat ciepła. Według przepisów budowlanych każdy dach powinien być zaprojektowany tak, aby współczynnik Uw wynosił: U ? 0,3 W/(m2K).
Firma KONBET przeprowadziła trwające ponad 12 miesięcy badania teoretyczne i empiryczne związane z przewodnictwem cieplnym i szeroko pojętą wymianą ciepła w stropach.

Rezultaty prowadzonych badań udowadniają, że umieszczenie w konstrukcji stropu pustaków o dużej objętości komór powietrznych przyczynia się do ponad czterokrotnej poprawy własności termoizolacyjnych.

Jeszcze lepszą poprawę tych właściwości oferuje wariant TERIVA LIGHT. – W porównaniu do stropu żelbetowego obserwuje się aż 25-krotną redukcję strat cieplnych – precyzje Artur Kisiołek z firmy KONBET.

Własności termoizolacyjne są jednym z ważniejszych parametrów użytkowych stropów. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań stropowych może w istotny sposób przyczynić się do polepszenia klasy energetycznej budynku, dzięki czemu jego eksploatacja będzie pochłaniała mniej kosztów związanych z ogrzewaniem.

Przywiązanie większej wagi do energooszczędnych właściwości stropów ma również znaczenie ze względu na aspekt ekologiczny. W Polsce głównym źródłem ciepła w układach centralnego ogrzewania są procesy spalania. Ubocznym skutkiem spalania jest emisja do atmosfery spalin, a przede wszystkim CO2 i różnego rodzaju pyłów. Jeśli w konstrukcji budynków zastosujemy stropy o dobrej izolacyjności cieplnej, zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym – oszczędzamy pieniądze i ograniczamy zanieczyszczenie środowiska.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)