Dom energooszczędny – projektowanie z myślą o przyszłości.

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

Inwestorzy zwracają baczniejszą uwagę na koszty – nie tylko budowy, ale również utrzymania domu, bowiem zdają sobie sprawę, że energia będzie drożeć. Koszt utrzymania domu energooszczędnego jest zdecydowanie niższy. Warto również wspomnieć o zmianach w Prawie budowlanym, które nakładają obowiązek certyfikowania budynków. W przyszłości domy energooszczędne legitymujące się certyfikatem energetycznym o dobrych współczynnikach będą atrakcyjne na rynku nieruchomości i ich cena będzie wyższa w porównaniu z domami wyposażonymi w standardowe rozwiązania. W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów pracownia MTM STYL stworzyła kolekcję domów energooszczędnych wyposażonych w najnowocześniejsze instalacje i rozwiązania.

Tworząc kolekcję domów energooszczędnych skupiliśmy się na rozwiązaniach umożliwiających efektywne gospodarowanie energią w budynku. Projekt domu energooszczędnego naszej pracowni zawiera szereg rozwiązań technicznych umożliwiających:
-zdecydowaną poprawę izolacji termicznej budynku,
-zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania,
-poprawę klasy energetycznej budynku.
Standard, jaki przyjęliśmy przy opracowywaniu projektów domów energooszczędnych wybiega daleko poza niezbędne minimum wymagane przez prawo budowlane. Nasze projekty zawierają kompletną dokumentację budowlaną, dzięki której budowa domu nie powinna sprawić trudności wykonawczych. Pełną ofertę projektów energooszczędnych można obejrzeć na łamach katalogu „Domy w stylu” oraz „Pogodny dom”, jak również na naszych stronach internetowych” – mówi Małgorzata Miłek-Łącka, V-ce Prezes Biura Projektowego MTM STYL.

Architektura domu energooszczędnego

Maciej Matłowski - architekt pracowni MTM STYL

fot. Maciej Matłowski – architekt pracowni MTM STYL

Podstawowym kryterium jakim kieruję się przy projektowaniu domu energooszczędnego jest rachunek zysków i strat – wyjaśnia Maciej Matłowski, arch. MTM STYL. Z jednej strony chciałbym zaprojektować budynek najbliższy założeniom domu pasywnego,
w którym najpełniej jest realizowana idea energooszczędności, z drugiej zaś strony mam świadomość kosztowności pewnych rozwiązań, których zastosowanie przez inwestora byłoby niewspółmierne do zakładanych zysków. Stąd dom energooszczędny jest rozwiązaniem optymalnym; pomiędzy kosztami inwestycji a zwrotem poniesionych kosztów na przestrzeni kilku lat. – dodaje Maciej Matłowski.
Potrzeby mieszkańców domów energooszczędnych nie ulegają zmianom, stąd funkcja, wzajemne powiązanie pomieszczeń jest takie samo jak w każdym innym domu. Jednakże wyposażenie w nowoczesne technologie wymuszają pewne zmiany. Wyższa jest wysokość parteru, bowiem muszę przewidzieć, iż pod stropem będą ukryte przewody instalacji rekuperacji, należy również zaplanować miejsce na dachu, w którym będą zainstalowane kolektory słoneczne. Bardzo ważny jest układ pomieszczeń i otworów okiennych względem stron świata. Projektowanie budynku energooszczędnego to podnoszenie poprzeczki. Już nie tylko funkcja i forma świadczą o poprawnie zaprojektowanym domu, ale również współdziałanie obiektu z najnowocześniejszymi technologiami, w które będzie wyposażony obiekt.

Konstrukcja domu energooszczędnego
Konstrukcja domu energooszczędnego praktycznie nie różni się od konstrukcji domu spełniającego tylko warunki normowe. W jednym i drugim przypadku konstrukcja jest wynikiem tego, co stworzą architekt i inwestor – mówi Michał Szejka, konstruktor MTM STYL. – Pogrubienie warstw izolacyjnych zwykle nie stanowi żadnego problemu, jedynie przy konstrukcji bardziej skomplikowanych dachów możemy odczuć niewielki wzrost ilości drewna w konstrukcji. Przy budowie domu energooszczędnego ważne jest, aby dopilnować wszystkich szczegółów i rozwiązań zawartych w dokumentacji, które to decydują właśnie o tym, że budynek może nosić takie miano. To właśnie błędy wykonawcze są najczęstszą przyczyną tego, że nie udaje nam się osiągnąć zamierzonego efektu, a przecież wystarczy tylko trochę wiedzy, dokładności
i sumienności, a wydatki na ogrzewanie na pewno będą niższe.

Instalacje w domu energooszczędnym
Grażyna Sykała z firmy PRO-SAN TG zajmującej się projektowaniem instalacji radzi – Budowa domu, to decyzja na całe życie.

Właściciel pracowni projektowej PRO-SAN TG

fot. Właściciel pracowni projektowej PRO-SAN TG

Warto więc dobrze ją przemyśleć i zbudować dom na miarę swoich potrzeb i możliwości. Wszelkie decyzje podjęte na etapie budowy mają potem skutki odczuwalne przez bardzo długi okres. Przyszłemu inwestorowi radzę zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego projektu. Przy ciągłym wzroście cen nośników energii, czyli gazu, energii elektrycznej czy oleju opałowego, tylko energooszczędny dom jest racjonalnym wyborem.
Budowa domu energooszczędnego na pewno będzie bardziej kosztowna niż podobnego budynku zaprojektowanego zgodnie z obowiązującymi normami. Ważne jest zatem to, po jakim czasie dodatkowe wydatki mogą się zwrócić. To w dużej mierze zależy od aktualnych i prognozowanych cen nośników energii oraz od stopnia osiągniętej energooszczędności. Na pewno warto zainwestować w zwiększenie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych i wentylację z rekuperatorem (odzyskiem ciepła). Dodanie kilku centymetrów wełny mineralnej lub styropianu to stosunkowo niewielki wydatek, a zyski w kosztach ogrzewania mogą dojść nawet do 30%. Podobnie jest z wentylacją z odzyskiem ciepła. Poniesione z tego tytułu dodatkowe koszty mogą się zwrócić już po 3-5 latach, czyli bardzo szybko. Natomiast inwestycje w okna o współczynniku U<1,0 W/(m2K), ogrody zimowe, kolektory słoneczne czy pompy ciepła trzeba za każdym razem rozpatrywać indywidualnie. Ich amortyzacja następuje bowiem zwykle po kilkunastu latach.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)