Fundamenty z betonu samozagęszczalnego

Mieszanka betonu samozagęszczalnego radykalnie zmienia sposób wykonywania elementów betonowych – sama rozprowadza się w szalunku, a jednocześnie nie ulega tzw. segregacji, czyli opadaniu kruszywa na dno mieszanki. Takie właściwości mieszanki uzyskano dzięki odpowiedniemu doborowi składników oraz zastosowaniu nowoczesnych domieszek chemicznych. 

Mieszankę betonu samozagęszczalnego można wykorzystywać do wykonania różnych elementów betonowych. Doskonale sprawdza się przy wykonywaniu ław fundamentowych. Jak należy wylewać beton samozagęszczalny, aby w pełni wykorzystać jego właściwości?

Wylewanie ław fundamentowych z betonu samozagęszczalnego

1) Bezpośrednio do gruntu

fundamenty

Przeczytaj również: Zgrabny dom na wąską działkę

fot. fundamenty

Wykonanie fundamentów wylewanych bezpośrednio do gruntu należy rozpocząć od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z parametrami zawartymi w projekcie fundamentów. Głębokość wykopu zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi od 0,8 do 1,4 m, w zależności od regionu Polski.
Gotowy wykop wykłada się folią budowlaną. Zapobiega ona przedostawaniu się wody z mieszanki betonowej do gruntu (w przypadku chłonnych gruntów), a jednocześnie powoduje lepszy rozpływ mieszanki. Folię układa się na zakładkę uwzględniając położenie planowanych punktów wylewania i kierunek płynięcia mieszanki betonowej – jak na schemacie. Miejsca łączeń folii należy skleić taśmą samoprzylepną.

zbrojenie

fot. zbrojenie

Na folii układa się zbrojenie. Będzie ono otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm (otulina zbrojenia). Aby elementy zbrojenia znalazły się mion 5 cm nad folią ustawia się je na podkładkach dystansowych.
Beton samozagęszczalny ma wyjątkowo płynną konsystencję i jego zasięg swobodnego rozpływu wynosi 7 m w każdą stronę. Punkty wylewania wyznaczamy więc z założeniem, że z jednego miejsca możemy wypełnić fundament o długości 14 m. Mieszanka może być wylewana bezpośrednio z leja betonomieszarki tzw. gruszki, lub z pompy do betonu.

Wykop musi być czysty. Przed wylaniem betonu trzeba z niego osunąć pozostałości materiałów budowlanych oraz wodę. Po wylaniu do wykopu mieszanka ulega samozagęszczeniu, co gwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych bez konieczności wibrowania. Odpowiednia konsystencja dokładnie otula zbrojenie, co zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji. Po wypełnieniu wykopu mieszanką betonową do wymaganej wysokości (pamiętając o zachowaniu min. 5 cm otuliny betonowej nad górnymi prętami zbrojenia) rozpoczynamy sztangowanie. Za pomocą sztangi (patrz zdjęcie) „ubijamy” górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię betonu.

sztanga

fot. sztanga

Gotowa wylewka musi zostać zabezpieczona przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej ze świeżego betonu. W tym celu przykrywa się ją folią lub systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni (w zależności od warunków pogodowych). Beton uzyskuje deklarowaną wytrzymałość po 28 dniach. Po stwardnieniu betonu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wykonania ścian fundamentowych.

Proces wylewania ławy dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 zajmuje 1-2 godziny i może być wykonany przez jedną osobę. Wysoka płynność mieszanki samozagęszczalnej oraz brak wibrowania znacznie ograniczają problemy z obsuwaniem lub obrywaniem się gruntu w porównaniu z układaniem betonu standardowego. Metoda wylewania betonu samozagęszczalnego bezpośrednio w grunt, dla gruntów spoistych i półspoistych jest szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Dla gruntów przepuszczalnych, które obsypują się do wykopu i uniemożliwiają jego prawidłowe należy dodatkowo wykonać szalunek – patrz opis poniżej.

2) Wylewanie w szalunek

fundamenty

fot. fundamenty

Beton samozagęszczalny można wylewać w szalunek, tak samo jak beton tradycyjny. Do wykopu, na dno wylewa się najpierw 10 cm warstwę tzw. chudego betonu. Na nim montuje się deskowanie i zbrojenie – tu również obowiązuje zasada o zachowaniu 5 cm odstępu pomiędzy zbrojeniem a szalunkiem, aby zapewnić odpowiednie otulenie zbrojenia.

W odróżnieniu od tradycyjnej mieszkanki beton samozagęszczalnego wywiera większy nacisk na szalunek, dlatego konieczne jest dodatkowe wzmocnienie jego szkieletu szalunku. Podpory należy rozmieścić dosyć gęsto. Dodatkowo można zastosować poprzeczne deski rozporowe, przeciwdziałające rozpieraniu szalunku – patrz zdjęcie.

Cały szalunek musi być ponadto solidnie zamocowany do podłoża (zakotwiony) – inaczej istnieje ryzyko że wpływający beton uniesie szalunek i wypłynie dołem. Dziury i szpary w szalunku należy zabezpieczyć pianką poliuretanową, tak aby był szczelny i uniemożliwiał wypływanie mieszanki.
Do tak przygotowanego szalunku wylewamy mieszankę betonową, identycznie jak w przypadku wylewania bezpośrednio do gruntu. Potem sztangujemy i  zabezpieczamy przed wysychaniem.

Nakłady i czas pracy przy wylewaniu betonu samozagęszczalnego są znacznie mniejsze niż w przypadku betonu standardowego. Nie trzeba pilnować czy mieszanka została prawidłowo rozprowadzona w szalunku i zawibrowana, ponieważ sama odpowiednio wypełni szalunek, otuli zbrojenie i uzyska wymagane parametry wytrzymałościowe.

Więcej informacji na temat stawiania fundamentów można znaleźć na stronie producenta http://www.solidnydom.lafarge.pl/REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)