Garaż, czy wiata?

garaż

fot. garaż

Częstym dylematem osób budujących dom jest miejsce postojowe dla samochodu. Lokalizacja garażu czy wiat garażowych na działce budowlanej może być zależna m.in. od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W przypadku budowy garażu ustalenia dotyczą dopuszczenia danego obiektu budowlanego na działce, a także: lokalizacji względem budynku mieszkalnego, maksymalnej powierzchni, wymiarów garażu, rodzaju i spadków dachu.

Sprawy dot. budowy budynków określa rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane.
Każdy projekt garażu powinien być wykonywany z uwzględnieniem powyższych warunków MPZP i powyższych przepisów.

Garaż czy wiata?

Wiata samochodowa Fastlock

fot. Wiata samochodowa Fastlock

Aspekty przemawiające za rezygnacją z inwestycji w garaż (jako obiekt budowlany) to zwykle koszty i wymóg pozwolenia na budowę. Często wiata jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Niektórzy najpierw budują wiatę, po jakimś czasie dobudowują pełne ściany i zmieniają przeznaczenie obiektu na garaż (też pomysł choć nie koniecznie poprawny).

Jeszcze w 2005 roku obowiązywało pozwolenie na budowę dla każdego rodzaju garażu. Uległ zmianie 26 września 2005 roku. W 2006 roku tzw. budynki gospodarcze, o powierzchni nie przekraczającej 25 m2 można było budować do woli po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru o starosty. Jedyny warunek dotyczył ilości takich obiektów na każde 500 m2 powierzchni działki (maksymalnie 2). Wówczas przepis nie określał nawet pojęcia garażu i tego rodzaju użytkowania budynku gospodarczego. Wystarczyło wybudować budynek gospodarczy i zgłosić zmianę przeznaczenia na garaż.

projekty wiat

Jeżeli sprawa dotyczy obiektów stricte garażowych (blaszane garaże – tzw. blaszaki, garaże murowane, przyległe do budynku, garaże podziemne, czy też garaże wolnostojące) na dzień dzisiejszy wymagają pozwolenia na budowę.

Garaż jako obiekt budowlany, przeznaczony do przechowywania samochodu lub innych pojazdów mechanicznych stanowi o wielu pozytywnych aspektach: utrudnia kradzież i wandalizm, chroni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i stanowi pewne miejsce parkingowe.

Pod względem prawnym, w zależności od lokalizacji, może być:

– częścią nieruchomości gruntowej lub budynkowej – jako własność właściciela (lub też współwłaściciela) nieruchomości;

– pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu wyodrębnionego z nieruchomości wspólnej – jako własność właściciela lokalu, integralna część lokalu ( jak w ustawie o własności lokali);

– samodzielnym lokalem o innym przeznaczeniu niż mieszkalne;

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wiatach, zapraszamy do lektury artykułów:
Jak zbudować wiatę?
A może wiata?
Garaż, czy wiata?

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)