Geotermia – moc z wnętrza Ziemi

gejzer

fot. gejzer

Geotermia jest to jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ciepło z Ziemi. Jest to właściwie bardzo trafne określenie, gdyż energia geotermalna polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza ziemi, szczególnie z działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Wykorzystywana jest na całym świecie – szczególnie ważna rolę odgrywa na Islandii, ale również w Polsce możemy spotkać się z jej wykorzystaniem.

Energia geotermiczna jest energią wydobytych na powierzchnie wód geotermalnych. Zalicza się ją do energii odnawialnej, gdyż jej źródło – wnętrze kuli ziemskiej jest nie wyczerpane. Aby wydobyć wody geotermalne na powierzchnie, należy wykonać odwierty geotermalne do głębokości ich zalegania.
Parę metrów dalej od otworu czerpalnego, wykonuje się drugi bliźniaczy, którym do złoża wtłacza się z powrotem wodę już po odzysku ciepła. Ciepłownia geotermalna w głównej mierze wykorzystuje tak pobraną energie w układach centralnego ogrzewania. Drugim zastosowaniem, jest produkcja energii elektrycznej, jednak opłaca się to tylko w przypadku szczególnie gorących źródeł. Produkcja energii geotermicznej, poza korzyściami niesie także zagrożenia. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie radonu, siarkowodoru i innych gazów.
Na Islandii gorące źródła (gejzery), wykorzystywane są jako główne źródło ciepłej wody i ogrzewania. Pewnie większość z nas nie ma o tym pojęcia, ale Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne. 80% powierzchni naszego kraju pokryta jest przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Wody geotermalne w Polsce dla tych obszarów osiągają temperaturę 30-130°C (lokalnie nawet do 200°C), a ich głębokość w skałach osadowych to 1-10km. Na chwilę obecną w Polsce istnieje 8 geotermalnych zakładów ciepłowniczych.

Coraz popularniejsze stają się systemy ogrzewania domów w oparciu o energię geotermalną. Potrzebne są do tego geotermalne pompy ciepła. Umożliwiają one wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza i ziemi z zewnątrz budynku, kumulują je i przekazuje do wymiennika ciepła. Pozyskana w ten sposób energia może być wykorzystywana na ogrzanie nie tylko budynku, ale także i wody. Przy zastosowaniu takich pomp przykładowy koszt ogrzewania podłogowego będzie na pewno niższy, gdyż tylko 25% stanowić będzie energia elektryczna, a pozostałe 75 to geotermalne ogrzewanie.

Niestety energetyka geotermalna nie jest jeszcze tak popularna jak energia słoneczna. Bo przecież większość z nas zna lub słyszał o ludziach, którzy mają na domach zainstalowano kolektory próżniowe, a geotermalnej pompy ciepła nie ma nikt.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)