Instalacja elektryczna w domu

instalacje elektryczne

fot. instalacje elektryczne

Kupując mieszkanie od dewelopera, z drugiej ręki, czy też budując dom, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie techniczne. Między innymi na stan instalacji elektrycznej.

Co powinniśmy wiedzieć o instalacji elektrycznej przymierzając się do kupna mieszkania?
W przypadku mieszkania, pod zarządem zarządcy lub spółdzielni, warto zapoznać się z protokołem po ostatniej kontroli stanu instalacji elektrycznej w mieszkaniu i budynku, która zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.) , powinna odbywać się co najmniej raz w roku.

W ustawie jest mowa o tym, że każda kontrola musi zostać udokumentowana w formie protokołu. One zaś muszą być archiwizowane przez zarządcę budynku, bowiem każda kolejna kontrola rozpoczyna się od obowiązku zapoznania się osoby kontrolującej z: protokołem poprzednim, protokołami odbioru robót remontowych i zgłoszeniami mieszkańców o uszkodzeniach, usterkach i zniszczeniach.

Przeczytaj również: Oświetlenie zewnętrzne

Prawidłowo sporządzony protokół powinien zawierać:
– opis stanu technicznego budynku,
– skalę zużycia i zniszczenia elementów budynku, które objęto ochroną,
– wskazanie i określenie zakresu zalecanych robót remontowych
– skazanie metod użytkowania elementów zagrożonych zniszczeniem, lub narażonych na wpływy atmosferyczne,

Wśród powyższych informacji mogą znaleźć się opisy usterek i wskazania napraw dotyczących instalacji elektrycznej.

Kolejnym ważnym aspektem jest sprawdzenie, czy budynek mieszkalny został wyposażony w instalację odgromową i przeciwprzepięciową. O obowiązku stosowania w wewnętrznych instalacjach elektrycznych ochrony przeciwprzepięciowej, mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Instalacje elektryczne w starych budynkach, wykonywano niegdyś z aluminium, a obliczane były na znacznie niższy pobór mocy niż obecnie. Chcąc podłączyć urządzenie o wysokim poborze energii, warto zapytać administratora, lub fechowca-elektryka, czy jest to bezpieczne i możliwe. A przy najbliższej okazji większego remontu, warto zdecydować się na wymianę instalacji elektrycznej.

Co powinniśmy wiedzieć o instalacji elektrycznej budując dom?
Pełna instalacja elektryczna domu jednorodzinnego składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej. Część zewnętrzna to złącza – czyli połączenie instalacji odbiorczej wewnętrznej z siecią elektryczną, oraz przyłącza – czyli przewodów, które łączą złącze z siecią.

Bezpieczna i sprawna instalacja elektryczna, powinna być najpierw zaprojektowana, a następnie wykonana przez osoby do tego uprawnione. Do wykonania instalacji stosuje się obecnie przewody miedziane z osobnym przewodem ochronnym.

Projekt instalacji powinien zawierać:
– odpowiednią liczbę obwodów trójfazowych, przeznaczonych dla urządzeń o dużym poborze energii,
– odpowiednią liczbę obwodów jednofazowych, dla pralek, zmywarek, suszarek itp.
– odpowiednią liczbę gniazd wtykowych (zbyt mała ilość gniazd może powodować przeciążenia instalacji),
– w łazienkach i kuchniach powinny być instalowane wyłączniki różnico prądowe, – które w przypadku awarii lub kontaktu człowieka z napięciem natychmiast odłączają się od obwodów,

W zależności od tego, gdzie mają zostać zamontowane przewody, zabezpiecza się je różnymi rodzajami izolacji. Powłoka izolująca nie może być narażona na uszkodzenia.
Kolor izolacji, często określa funkcję przewodu, a za ich prawidłowy dobór odpowiada elektryk, z uprawnieniami „E” SEP.

Inwestor powinien pamiętać o zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym (izolacja przewodów min. 700V w połączeniu z 400V zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi). W przypadku przepięcia w sieci, która nie została zabezpieczona, może wystąpić konieczność remontu instalacji, oraz wymiany sprzętów RTV i AGD.

Niezawodność działania zapewnia zastosowanie bezpieczników wielokrotnego użytku (tzw. S-ki i różnicówki). W razie awarii wystarczy wymienić bezpiecznik na nowy, natomiast różnicówki wyłączają automatycznie zabezpieczeń, w sytuacji gdy człowiek będzie miał kontakt z częścią przewodzącą.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)