Inwestycja w gruntową pompę ciepła – poradnik cz. 2

dom

fot. dom

Z pierwszej części poradnika o inwestycji w gruntową pompę ciepła wiemy już, że decyzję o montażu tego systemu warto podjąć na etapie tworzenia projektu domu. Ponadto dowiedzieliśmy się w jaki sposób obniżyć koszt inwestycji w instalację pompy ciepła, a także jak wybrać dolne źródło energii i kolektor. Co jeszcze warto wiedzieć i jak wybrać gruntową pompę ciepła?

Odwierty
Do pozyskiwania energii z gruntu wykorzystuje się specjalne kolektory (poziome, spiralne lub pionowe). Mają one w swoim układzie czynnik roboczy (zwykle glikol), który pobiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy ciepła. Aby sprawdzić efektywność pracy urządzeń należy zlecić przeprowadzenie badań przewodności cieplnej gruntu i rodzaju gleby. W tym celu wykonuje się odwierty. Warto skorzystać z usług renomowanych przedsiębiorstw, bowiem to głównie od źródła zależy efektywność całego systemu grzewczego. Na podstawie wykonanych badań powstaje projekt geologiczny wraz z dokumentacją wykonawczą.

W przypadku odwiertów do kolektorów pionowych, głębokość dostosowywana jest do mocy wybranej pompy. Ważna jest łączna liczba metrów bieżących wszystkich odwiertów. Nieważne zatem czy będą to trzy otwory po 40 m czy jeden 120 m. Warto jednak zostawić pewien zapas wykonując 10-15% więcej niż zaleca producent. Prace najlepiej wykonywać jeszcze przed wylaniem fundamentów budynku. Można oczywiście zrobić w momencie, kiedy dom jest już gotowy, jednak ze względu na duże gabaryty urządzeń wiertniczych jest to utrudnione – mówi Piotr Słaby z firmy Nateo.

Odwierty wykonuje się w temperaturach dodatnich. Wiertnica jest umocowana w ciężarówce, która musi wjechać na teren działki. Prace odbywają się metodą płuczkową. Urobek, czyli pozostałości skał/ziemi, które powstają w trakcie wiercenia są wypłukiwane są wodą i przenoszone do otworu płuczkowego. Niezbędny jest więc dostęp do źródła wody – hydrantu lub studni. W przypadku braku dostępu do źródła wody, można ją przywieźć cysterną. Wywiercenie 100 metrowego otworu i umieszczenie w nim rur polietylenowych trwa kilka godzin.

Jak wybrać gruntową pompę ciepła?
O tym jaką gruntową pompę ciepła wybrać, decyduje mnóstwo czynników. Na szczęście, dzięki szerokiej ofercie rynkowej, możemy tego dokonać zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Dostosowanie parametrów pompy do budynku stanowi o opłacalności inwestycji, dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom.
Najpierw wykonuje się bilans cieplny na podstawie projektu budowlanego. Badanie określa zapotrzebowanie na ciepło przez dany obiekt. W bilansie cieplnym uwzględnia się między innymi technikę izolacji, lokalizację, kubaturę, średnie zużycie wody, ewentualne chłodzenie etc, a następnie określa się moc pompy.

Moc grzewcza Pg
Pg informuje o energii z jaką sprężarka dostarcza ciepło do instalacji. Ma ona kluczowe znaczenie dla działania systemu. Jeśli dobierzemy urządzenie o niewystarczającej mocy nie ono będzie w stanie ogrzać budynku. Z drugiej strony, zbyt duża wartość spowoduje nadmierne zużycie prądu. Przeciętna wartość powinna wynosić ok 70% maksymalnego zapotrzebowania na moc (przy założeniu, że pompa ma dodatkowe urządzenie grzewcze).

Moc elektryczna Pe
Pe określa maksymalną ilość energii, którą wykorzystuje sprężarka. Im mniejszy wskaźnik, tym tańsza będzie eksploatacja urządzenia.

Moc chłodnicza Pch
Pch określa moc, z którą sprężarka pobiera ciepło ze źródła dolnego. Na parametr należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli pompa będzie odpowiadać również za system chłodniczy. Im jego wartość jest wyższa – tym lepiej.

Współczynnik COP
COP to tzw. współczynnik wydajności cieplnej. Za jego pomocą wyrażany jest stosunek mocy grzewczej pompy, a energią potrzebną do zasilenia jej układu. Najwyższą wartość osiąga się, gdy różnica temperatur systemu grzewczego oraz źródła dolnego jest najmniejsza. Im wyższy współczynnik, tym pompa jest bardziej wydajna.

Czytaj też: Inwestycja w gruntową pompę ciepła – poradnik cz.1

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)