Izolacja fundamentów

Murowanie ścian fundamentowych

fot. Murowanie ścian fundamentowych

Wilgoć pojawiająca się w domu stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia i samopoczucia, ale także dla wytrzymałości konstrukcji budynku. Może ona uszkodzić materiały budowlane, zmniejszyć ich izolacyjność cieplną oraz przyczynić się do rozwoju grzybów i pleśni. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie najniższych partii budynku, czyli fundamentów. Przed tego rodzaju kłopotami z pewnością ochroni je izolacja wodoochronna fundamentów.

Pod wpływem wilgoci na ścianach budynku tworzą się pleśń i grzyby, których obecność może z czasem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji. Większość materiałów budowlanych podlega temu procesowi, czego konsekwencją jest spadek ich wytrzymałości i właściwości izolacyjnych. Aby temu zapobiec, warto zastosować odpowiednią izolację wodoochronną, którą można podzielić na izolację przeciwwilgociową, przeciwwodną oraz paroochronną.

Rodzaje izolacji

Przeczytaj również: Kuchnia z duszą w stylu retro
izolacja

fot. izolacja

Izolacja przeciwwodna fundamentów chroni zarówno przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, jak i wtedy, gdy woda zalega w pobliżu konstrukcji. Warto także ją zastosować, gdy istnieje możliwość okresowego podnoszenia poziomu wód gruntowych ponad poziom piwnicy. Istnieją dwa rodzaje tego typu zabezpieczenia:
izolacja przeciwwodna typu średniego – wykonuje się ją wtedy, gdy zaraz poniżej poziomu fundamentów znajduje się grunt przepuszczalny a wyżej jest warstwa gruntu przepuszczalnego;
izolacja przeciwwodna typu ciężkiego – stosowana jest na posesjach ulokowanych na piaskach gliniastych lub glinach, gdy po intensywnych opadach deszczu woda długotrwale utrzymuje się wokół fundamentów. Tego rodzaju izolację poleca się także wówczas, gdy woda gruntowa sięga wyżej poziomu fundamentów lub okresowo przekracza ten poziom.

fundamenty

Przeczytaj: Meble stylowe

fot. fundamenty

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, zwana także lekką, chroni elementy konstrukcji budowlanych przed wodą niewywierającą ciśnienia. Stosuje się ją w przypadku, gdy woda opadowa wsiąka w grunt tak szybko, że się nie spiętrza, a w okresie opadów poziom wody gruntowej jest poniżej ław fundamentowych. Tego rodzaju izolacja odporna jest jedynie na wsiąkającą wodę opadową oraz wilgoć podciąganą kapilarnie. Stosowana jest przeważnie na fundamentach posadowionych powyżej poziomu wody gruntowej i elementach narażonych okresowo na zraszanie wodą.

Izolacje parochronne – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej. Przeważnie są one wykonywane jako jednowarstwowe przekładki z folii polietylenowej lub papy ułożone bez przyklejania do podłoża.

Izolację fundamentów można podzielić także na pionową oraz poziomą. Hydroizolacja pozioma wykonywana jest na ławach fundamentowych oraz na ścianie fundamentowej lub piwnicznej poniżej ściany parteru. Chroni ona przed przedostawaniem się wilgoci ścianami w górę. Z kolei izolacja pionowa układana jest na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych lub na zewnętrznej powierzchni ścian piwnicznych.

folia

fot. folia

Materiał hydroizolacyjny
Efekty działania izolacji uzależnione są także od jakości materiałów, z jakich została wykonana. Do najpopularniejszych należą:
papy – służą do zabezpieczenia przed woda i wilgocią fundamentów, stropodachów i dachów skośnych. Papy z dwóch stron pokryte są asfaltem wodoszczelnym i odpornym na zmiany temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne;
folie płaskie – wykonane z PCV służą do wykonywania izolacji poziomych każdego typu. Do izolacji pionowych przydadzą się folie polietylenowe, które mogą być zwykłe, samoprzylepne lub zgrzewalne;
folie tłoczone – zwane inaczej kubełkowe, które służą głównie do ochrony przeciwwilgociowej izolacji pionowej. Produkowane są z polietylenu o dużej gęstości (PEHD). Rozmieszczone wytłoczki umożliwiają odwadnianie zaizolowanej powierzchni;
masy hydroizolacyjne – można z nich wykonywać lekkie izolacje przeciwwilgociowe i średnie izolacje przeciwwodne. Nie są to jednak produkty do wykonywania zasadniczej izolacji, natomiast są one wykorzystywane do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej izolacji. REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)