Jak rozliczyć budowę domu?

budowa domu

fot. budowa domu

Rozliczenie budowy domu, czyli częściowy zwrot podatku VAT za materiały budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwala inwestorom odzyskać nawet kilkanaście procent kosztów budowy domu. Niestety od stycznia 2014 roku ulga zostanie zniesiona. W zamian za to pieniądze zostaną przeznaczone na dopłaty do kredytów na zakup nowych mieszkań w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych".

Czy można się rozliczyć z budowy domu za 2013 rok?
Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) została uchwalona 29 sierpnia 2005r. "Od 2006 roku skorzystało z niej aż 3,5 mln Polaków. W samym 2012 roku wypłacono z tego tytułu 1 mln zł 474 tysiącom osób."*
Ulgą objęte są wybrane rodzaje materiałów budowlanych, które przed dniem 1 maja 2004 r. opodatkowane były 7-procentową stawką podatku VAT, a następnie zostały obłożone podatkiem 23 proc. Szczegółowa lista znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa.
Limity kwot zwrotu dotyczą obecnie okresów pięcioletnich liczonych od dnia złożenia pierwszego wniosku. Zasady te mają zostać zachowane także w przypadku inwestorów, którzy rozpoczną rozliczenie faktur z budowy lub remontu rozpoczętych przed końcem 2013r. Oznacza to, że ostatnie wnioski będzie można składać do 31 grudnia 2018r.

Według danych GUS z 2012 roku najwięcej inwestycji budowlanych realizowanych jest przez inwestorów prywatnych. W ubiegłym roku wybudowali oni ponad 81 tys. lokali mieszkalnych. Ich udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych wyniósł aż 53,3 proc. Tym czasem deweloperzy, spółdzielnie i TBS-y oddały łącznie 63 tys. mieszkań. Zniesienie ulgi podatkowej z końcem 2013 roku może być w konsekwencji dużym ciosem dla branży budowlanej. Wielu inwestorów, ze względów finansowych, może wycofać się z planu budowy domu lub znacznie przesunąć ją w czasie. Materiały budowlane będą droższe o 15 proc. a to znacząco zwiększy zarówno koszt budowy domu, jak i większego remontu.

Przeczytaj również: O wdrażaniu ustawy śmieciowej

Jak rozliczyć faktury z budowy domu?
Przede wszystkim należy zebrać wszystkie FV. Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli rozliczenie dotyczy budowy domu, wówczas trzeba dołączyć pozwolenie na budowę, a w przypadku remontu tytuł prawny osoby fizycznej do nieruchomości (domu lub mieszkania). Jeśli zlecenie budowy lub remontu wykonuje kompleksowo firma budowlana, może ona wystawić całościową fakturę 8 proc. obejmującą zarówno usługi, jak i materiały budowlane.


*źródło: www.administrator24.infoREKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)