Jak szybko następuje zwrot kosztów inwestycji w kolektory słoneczne?

kolektory słoneczne

fot. kolektory słoneczne

Producenci systemów solarnych twierdzą, że inwestycja w kolektory słoneczne jest opłacalna, ponieważ dzięki niej możemy zaoszczędzić rocznie nawet do 60% energii niezbędnej do podgrzewania c.w.u.* Czy opłacalność kolektorów słonecznych to mit? Ile kosztuje montaż kolektora słonecznego? Jak szybko nastąpi zwrot inwestycji?

Kolektory słoneczne – koszt
Nakłady inwestycyjne na zakup instalacji słonecznych do c.w.u., na potrzeby czteroosobowej rodziny, wynoszą średnio od 8 do 16 tys. zł za 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego. Koszty użytkowania kolektorów słonecznych w tym wypadku, to między innymi opłaty związane z pracą pompy obiegowej, czyli ok. 40 zł rocznie**. Ponadto urządzenia wymagają okresowego serwisowania i wymiany czynnika roboczego raz na kilka lat.
Generalna zasada mówi o wymiernym stosunku ceny do jakości i efektywności pracy systemu solarnego. Lepsze parametry urządzeń przekładają się na efektywniejsze pozyskiwanie energii, a tym samym mniejsze zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych (energia elektryczna, gaz, olej opałowy czy węgiel), co w konsekwencji powoduje wzrost oszczędności dla gospodarstwa domowego.

Poza parametrami technicznymi urządzeń, wpływ na efektywność pracy systemu solarnego ma wiele innych czynników takich jak lokalizacja, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, ustawienie paneli względem stron świata, jakość izolacji, strumień przepływu czynnika czy wielkość zasobnika.

Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych
Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji wspiera inwestycje w zakup instalacji solarnej. Program ten skierowany jest w przede wszystkim do inwestorów prywatnych, którzy pragną zastosować instalacje solarne w swoim gospodarstwie domowym.
Dofinansowanie kolektorów w postaci dotacji bezzwrotnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), może wynieść nawet 45% brutto kapitału kredytowego, uzyskanego na realizację inwestycji, lecz nie więcej niż 2 500 zł dla 1 metra kwadratowego instalacji.

Na liście banków mogących udzielić kredytu w ramach programu, są:
Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy i Warszawski Bank Spółdzielczy.

Kolektory słoneczne – opłacalność

Kompleksowa oferta systemowa Schüco

fot. Kompleksowa oferta systemowa Schüco

Czynnikiem decydującym o opłacalności inwestycji w kolektory słoneczne, jest już istniejąca instalacja grzewcza, którą ma zastąpić system solarny. W zależności od kosztu energii konwencjonalnej, okres zwrotu inwestycji może być dłuższy lub krótszy. Najkrótszy okres przypada obecnie na najdroższą energię – elektryczną. NFOSiG wykonał analizę opłacalności inwestycji w kolektory słoneczne, dla 3-osobowych gospodarstw domowych, które były ogrzewane konwencjonalnymi źródłami energii: prądem, gazem, olejem opałowym lub węglem i zainwestowały w instalacje solarne. Zwrot inwestycji w kolektory, dla gospodarstwa domowego, ogrzewanego prądem, wyniósł 10 lat, a po uwzględnieniu dotacji z NFOSiG, skrócił się do 4 lat. Najdłuższy okres zwrotu przypadł na gospodarstwa ogrzewane gazem i węglem (od 26 do 36 lat), a po uwzględnieniu dotacji wyniósł od 13 do 20 lat***.

Przybliżone koszty użytkowania kolektorów słonecznych, koszt instalacji i czas zwrotu, można obliczyć samodzielnie, za pomocą dedykowanych programów kalkulacyjnych, takich jak kalkulatorek 2.0. Podstawowa symulacja z uwzględnieniem wzrostu cen konwencjonalnych źródeł energii nie jest dokładna, jednak pozwala odpowiedzieć na najważniejsze pytanie inwestorów: o opłacalność inwestycji w instalacje solarne.


*źródło: http://www.greenen.pl/pl/koszty-inwestycji.html
**źródło: http://www.inwestujwkolektory.pl/abc-kolektorow-slonecznych#
***źródło: http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/2239/czas-zwrotu-inwestycji-w-kolektory-wg-nfosigw

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)