Jakich działek budowlanych poszukiwaliśmy w 2012 roku?

W 2012 r. działki budowlane oparły się trendowi spadkowemu w zakresie cen, w przeciwieństwie do pozostałych nieruchomości kupowanych przez statystycznego Kowalskiego. Podczas gdy na rynku mieszkań i domów działo się wiele, na rynku działek sytuacja pozostawała stabilna.

Dział Badań i Analiz firmy Emmerson zbadał preferencje osób, które w 2012 roku zgłosiły zamiar zakupu działki budowlanej w jednej z pięciu największych polskich aglomeracji.
Z analiz wynika, że głównymi zainteresowanymi zakupem działki budowlanej w 2012 r. były osoby nabywające grunt na własne potrzeby. Popyt spekulacyjny nadal pozostaje w uśpieni. W dużej mierze wynika to z powodu powszechnego przekonania o tym, że w obrębie największych polskich aglomeracji (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań) ceny działek budowlanych są już obecnie bardzo wysokie i ich dalszy wzrostowy potencjał jest niewielki.

W minionym roku głównym przedmiotem zainteresowania klientów popytowych były działki o powierzchni między 10 a 15 arów lub między 20 a 25 arów. Wyraźnie widać również zależność pomiędzy odległością od miasta aglomeracyjnego a powierzchnią poszukiwanej działki.
Na poniższym wykresie zostały oznaczone górne granice preferencji klientów w zakresie powierzchni działek. Są to więc maksymalne wielkości powierzchni gruntów rozważane przez poszukujących. Co ciekawe, jak wynika z wykresu, aż 10% z nich w ogóle nie rozważa zakupu działki o powierzchni przekraczającej 5 arów.

działki budowlane

fot. działki budowlane

Osoby poszukujące działki na własne potrzeby z reguły rozważają oferty położone w odległości do 30 km od największych miast. Odległość od miasta przekłada się na czas i komfort dojazdu. Nie bez znaczenia pozostaje także jakość i typ połączeń komunikacyjnych. Coraz większy wpływ na wygodę komunikacyjną miejscowości satelitarnych z miastem odgrywa dojazd kolejką podmiejską i w takiej sytuacji kluczowe znaczenie będzie mieć lokalizacja stacji w pobliżu naszej nieruchomości. Ze względu na owe preferencje właśnie nieruchomości zlokalizowane w odległości do 30 km od głównego miasta powinny w długim okresie zyskiwać na wartości.

Duże znaczenie dla poszukującego ma infrastruktura, otoczenie oraz stan uzbrojenia działki. Przed zakupem należy sprawdzić obowiązujące plany zagospodarowania gminy odnośnie inwestycji infrastrukturalnych. Być może w pobliżu działki w najbliższych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury drogowej lub technicznej, co może spowodować wzrost średnich cen działek w tym rejonie. Przy sprzedaży takiego gruntu, gmina ma prawo pobrać opłatę adiacencką, która może wynieść nawet 50% wzrostu wartości działki, w wyniku zrealizowanych przez samorząd przedsięwzięć.

Warto również zorientować się, także w kwestii wód gruntowych, bowiem bliskość nawet niewielkiego zbiornika wodnego, oprócz zawilgocenia elewacji może prowadzić w przyszłości do zalewania piwnicy. Dla rodzin z dziećmi istotnymi kryteriami podczas wyboru działki będą też odległość do najbliższej szkoły, przedszkola, czy przychodni medycznej i plan zagospodarowania działek sąsiednich. Dzięki temu nasze sąsiedztwo stanowić będzie pożądana z reguły zabudowa jednorodzinna.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)