Jakie mieszkania znajdują nabywców?

Jakie mieszkania były w ostatnich miesiącach najczęściej przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży? Które przedziały cenowe są najmocniej reprezentowane na rynku Wrocławskim, Krakowski, Trójmiejskim, Poznańskiem i Warszawskim?

Z analizy transakcji zawartych w pierwszych miesiącach 2013 r. przeprowadzonej przez firmę Emmerson w pięciu aglomeracjach wynika, że struktury cen transakcyjnych na analizowanych rynkach dominują mieszkania sprzedawane w cenie 200 – 400 tys. zł. W każdej z aglomeracji stanowią one co najmniej połowę wszystkich zawartych transakcji.

ceny mieszkań

fot. ceny mieszkań

Najbardziej zróżnicowaną strukturę cenową ma Warszawa. W stolicy zaledwie jedno na dziesięć mieszkań kosztowało mniej niż 200 tys. zł. Procent mieszkań mieszczących się w tych widełkach cenowych jest dużo mniejsza niż na pozostałych rynkach wziętych do analizy, gdzie analogiczna wartość sięga 15-18%. W Warszawie lokale w cenach 200 – 400 tys. zł stanowią niewiele ponad połowę zawartych transakcji. Relatywnie duża liczba transakcji dotyczyła jeszcze mieszkań w cenach 400 – 600 tys. zł. Była to mniej więcej co piąta transakcja. W stolicy sprzedaje się wiele najdroższych lokali. Apartamenty w cenach przekraczających 800 tys. zł stanowiły ok. 10% zawartych transakcji.
W trójmieście największy, na tle pozostałych miast, udział transakcji mieszkaniami dotyczył lokali w cenach do 200 tys. zł. Stosunkowo dobrze sprzedawały się także mieszkania z przedziału 600 – 800 tys. zł (mniej więcej co czwarta transakcja). Zbliżony udział do rynku warszawskiego odnotowano także w wypadku apartamentów, których cena przekraczała 1 mln zł. Wysokie udziały tych dwóch przedziałów cenowych to w głównej mierze zasługa transakcji, jakie były zawierane w Sopocie.
Natomiast w Poznaniu sprzedawały się praktycznie wyłącznie mieszkania w cenach nieprzekraczających 400 tys. zł. Na tym rynku bezsprzecznie dominowały transakcje mieszkaniami, których ostateczna cena sprzedaży zawierała się w widełkach cenowych 200 – 400 tys. zł.REKLAMAPK

Przeczytaj: Zima na budowie
Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)