Konstrukcje stalowe

W dzisiejszych czasach planując budowę, zależy nam przede wszystkim na czasie. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, iż coraz częściej wybierane są obiekty o konstrukcji stalowej.

konstrukcja stalowa

fot. konstrukcja stalowa

Szybki postęp w tej dziedzinie sprawia, że wykonanie hali stalowej magazynowej czy produkcyjnej, nawet o dużej rozpiętości jest coraz prostsze. Minimalna ilość podpór wewnętrznych, pozostawia nam dużo wolnego miejsca, co w przypadku magazynu jest niezbędne.
Lecz nie zawsze muszą to być tak okazałe obiekty. Często są to garaże, warsztaty, hangary lotnicze czy wiaty.
Konstrukcje stalowe pełnią funkcję szkieletu, ale nie tylko. Różnorodność blach lub płyt warstwowych, w szerokiej gamie kolorystycznej daje nam wiele możliwości, zarówno projektowych jak i dekoratorskich.
Jednak bez względu na wielkość planowanej inwestycji, przyda nam się wsparcie teoretyczne. Takim wsparciem godnym polecenia jest książka Kazimierza Rykaluka pt. „Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy”. Książka w sposób jasny wyjaśnia nam, zarówno podstawowe zagadnienia z zakresu konstrukcji stalowych, jak i pomaga nam przebrnąć przez trudniejsze tematy tj. wymiarowanie konstrukcji stalowych czy obliczanie połączeń spawanych i trzpieniowych.

Spis treści:

konstrukcje

fot. konstrukcje

1. Charakterystyka konstrukcji stalowych
1.1. Charakterystyka ogólna
1.2. Zalety i wady konstrukcji stalowych
1.3. Przeciwdziałanie wadom
1.4. Podsumowanie
Literatura do rozdziału 1

2. Wytwarzanie stali i asortyment wyrobów
2.1. Wytwarzanie konstrukcji stalowej
2.2. Proces metalurgiczny
2.3. Proces stalowniczy
2.4. Rozlewanie i krzepnięcie stali
2.5. Podział oraz gatunki stali
2.6. Asortyment wyrobów
Literatura do rozdziału 2

3. Wybrane zagadnienia metaloznawstwa

3.1. Charakterystyczne cechy metali
3.2. Stopy metali
3.3. Układ żelazo-cementyt
3.4. Krystalizacja pierwotna stopu
3.5. Obróbka cieplna stali
Literatura do rozdziału 3

4. Właściwości wytrzymałościowe stali

4.1. Wytrzymałość stali na rozciąganie
4.2. Udarność
4.3. Wytrzymałość zmęczeniowa
4.4. Twardość
Literatura do rozdziału 4

5. Wymiarowanie konstrukcji stalowych

5.1. Wprowadzenie w problematykę wymiarowania i zachowania się konstrukcji stalowych
5.2. Sprawdzanie stanów granicznych nośności
5.2.1. Wytrzymałość materiału w punkcie przekroju poprzecznego
5.2.2. Nośność przekroju poprzecznego elementu
5.2.3. Nośność elementu konstrukcyjnego
5.3. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności
5.3.1. Ugięcia belek
5.3.2. Przemieszczenia poziome ram
5.3.3. Częstotliwość drgań własnych
Literatura do rozdziału 5

6. Połączenia trzpieniowe

6.1. Charakterystyka ogólna
6.2. Opis śrub, nakrętek i podkładek oraz otworów na śruby
6.3. Konstrukcja połączeń zakładkowych
6.4. Konstrukcja połączeń doczołowych
6.5. Obliczanie połączeń zakładkowych
6.6. Obliczanie połączeń doczołowych
Literatura do rozdziału 6

7. Połączenia spawane

7.1. Charakterystyka spawania i spawalności
7.2. Podział spoin i złączy spawanych
7.2.1. Spoiny czołowe
7.2.2. Spoiny pachwinowe
7.2.3. Podział złączy spawanych
7.3. Obliczanie złączy spawanych
7.3.1. Złącza ze spoinami czołowymi
7.3.2. Złącza ze spoinami pachwinowymi
7.4. Metody spawania łukowego
7.5. Niezgodności spawalnicze (wady spoin), jakości złączy i klasy konstrukcji stalowych
7.5.1. Niezgodności spawalnicze
7.5.2. Jakości złączy spawanych
7.5.3. Klasy konstrukcji stalowych
7.6. Ujemne skutki spawania
Literatura do rozdziału 7

8. Belki pełnościenne

8.1. Ogólna charakterystyka belek
8.2. Obliczeniowa rozpiętość belki
8.3. Kształtowanie belki w przekroju poprzecznym
8.4. Podłużne kształtowanie belki
8.5. Sprawdzanie warunków nośności
8.6. Projektowanie stref podporowych belek
8.7. Szczegóły oparć i połączeń belek
8.8. Styk montażowy blachownicy
8.9. Blachownice ze środnikami o dużych smukłościach
8.10. Blachownice ze środnikami z blachy falistej
Literatura do rozdziału 8

9. Słupy osiowo ściskane

9.1. Charakterystyka słupów
9.2. Słup z trzonem pełnościennym
9.2.1. Trzon
9.2.2. Głowica słupa z trzonem pełnościennym
9.2.3. Przegubowa podstawa słupa
9.3. Słup z trzonem wielogałęziowym
93.1. Trzon
9.3.2. Głowica słupa dwugałęziowego
9.3.3. Podstawa słupa dwugałęziowego
9.4. Styk montażowy trzonu
Literatura do rozdziału 9

10. Płaskie dźwigary kratowe

10.1. Charakterystyka statyczno-konstrukcyjna
10.2. Kratownice dachowe
10.3. Podniesienie wykonawcze
10.4. Długości wyboczeniowe prętów kratownic
10.5. Tężniki dachowe
10.6. Przekroje poprzeczne prętów kratownic
10.7. Uproszczone określanie sił w prętach dźwigarów oraz określanie obciążeń tężników połaciowych poprzecznych
10.8. Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego
10.9. Konstrukcja węzłów kratownicy
Literatura do rozdziału 10

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)