Mapy do celów projektowych – jak uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego!

Niezbędne mapki geodezyjne i projekty

Budowa domu to długotrwała droga, która nie rozpoczyna się od wylania fundamentów, lecz dużo wcześniej. Nim ruszą pierwsze prace, inwestor musi odwiedzić różne urzędy i wypełnić liczne dokumenty dotyczące wybranej działki. Wśród tych, które trzeba posiadać, aby rozpocząć budowę domu, znajdują się m.in. mapki geodezyjne oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na początku można się w tym wszystkim pogubić, dlatego podpowiadamy, co to są mapy do celów projektowych, gdzie zdobyć mapki geodezyjne i ile kosztuje mapa inwentaryzacyjna.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa, co i w jaki sposób inwestor może wybudować na danej działce. Precyzuje, czy na danym terenie można postawić dom jednorodzinny, czy również bliźniak bądź budynek szeregowy. Ponadto wskazuje wysokość zabudowy, kąt nachylenia dachu, a w wyjątkowych sytuacjach nawet kolor dachówki. Stanowi on także źródło wiedzy na temat przyszłych inwestycji planowanych w sąsiedztwie wybranej działki.

Koszt uzyskania wypisu z miejscowego planu waha się w granicach 30-200 zł.

Niestety miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje wszystkich działek. Stwarza to konieczność uzyskania z urzędu decyzji o warunkach zabudowy.

Czym różnią się mapy do celów projektowych od map zasadniczych?

Najczęściej wykorzystywane mapki geodezyjne to mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych.

Mapę zasadniczą można uzyskać w urzędzie kartografii i geodezji właściwym ze względu na położenie działki. Wykorzystuje się ją często do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, gdyż pokazuje, którędy przebiegają granice wybranego gruntu i w jakie media jest on uzbrojony, a także dostarcza informacji na temat ukształtowania terenu.

Tego rodzaju mapki geodezyjne najczęściej występują w skali 1:1000. Niestety są stosunkowo rzadko aktualizowane, więc mogą nie zawierać bieżących informacji o zabudowie oraz zagospodarowaniu wybranego terenu, w związku z czym mają często jedynie charakter poglądowy. Koszt uzyskania mapy zasadniczej jest niewielki – za format A4 trzeba zapłacić ok. 30 zł.

Mapki geodezyjne pomiary

fot. Mapki geodezyjne pomiary

Mapy do celów projektowych to mapy sytuacyjno-wysokościowe dla danego obszaru. Są one  niezbędne do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki, a także uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Wykonanie mapy do celów projektowych zleca się geodecie. Powinniśmy zamówić trzy egzemplarze. To, ile kosztuje mapa do celów projektowych, uzależnione jest przede wszystkim od wielkości działki. Cena wykonania waha się w granicy 550-1300 zł, a czas oczekiwania wynosi około 4 tygodni.

Do czego potrzebna jest mapa inwentaryzacyjna?

Mapa inwentaryzacyjna będzie niezbędna, aby po zakończeniu prac zgłosić dom do użytkowania. Różne rodzaje map inwentaryzacyjnych wykonuje się oddzielnie dla domu, ogrodzenia posesji, a także poszczególnych przyłączy. Koszt wykonania dokumentu wynosi od 550 zł.

Mapy geodezyjne online

Pomocne, szczególnie w sytuacji, gdy przychodzimy po poradę do pracowni projektowej bez mapy zasadniczej czy mapy celów projektowych, mogą być mapy geodezyjne online dostępne pod adresem geoportal.gov.pl. Pozwalają one na orientacyjne sprawdzenie wymiarów oraz otoczenia działki.

Sending
Ocena artykułu
5 (1 głos)