Metody ocieplania ścian

budowa domu

fot. budowa domu

Stale rosnące ceny energii, przekładające się bezpośrednio na wysokie koszty ogrzewania budynków zmuszają do znalezienia rozwiązania, jak zatrzymać ciepło w domu. Powstają wiec kolejne pytania: czym i co ocieplać? Jak ocieplać? Na co zwrócić uwagę? W co zainwestować, by obniżyć rachunki za ogrzewanie? Czy wystarczy zainwestować w ocieplanie ścian?

Polskie warunki, polskie realia
Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne panujące w Polsce dom najlepiej ocieplać od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. Północne ściany budynków są najkrócej nasłonecznione, natomiast zachodnie ściany narażone są na podmuchy wiatru oraz deszcz. Zewnętrzne ocieplenie zapewnia izolację termiczną, dzięki której ciepło znajdujące się w domu ma ograniczoną możliwość ucieczki przez ściany. Eliminuje również wszystkie mostki cieplne, czyli miejsca, przez które ciepło ucieka z domu najszybciej.

Przepis czy wygoda?
Nowoczesna ściana energooszczędna powinna zatrzymać maksymalną ilość ciepła w domu w sezonie jesienno-zimowym, odwrotnie w okresie letnim. Dzięki temu możemy podwójnie zaoszczędzić – zimą płacić mniej za ogrzewanie latem za klimatyzację. Ocieplenie elewacji pozwala na zaoszczędzenie energii, poprawia komfort mieszkania w domu, pozytywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie lokatorów. Od pierwszego stycznia 2009 roku każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynków. Wymagania w tym zakresie są określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), w którym ustalono między innymi, że wartość współczynnika przenikania ciepła U nie może być większa niż wartość U(max), którą ustalono na poziomie 0,3 W/m2K. Obecne standardowe grubości ocieplenia wynoszą 10-12cm (o połowę więcej niż kilka lat temu). Dlatego też wszystkie starsze budynki wymagają ocieplenia istniejących ścian lub poprawienia ocieplenia wykonanego kilka lat temu. Najlepiej sprawdza się warstwa izolacyjna o grubości 20 centymetrów- mówi Robert Skulimowski z firmy Wellmade.

Jakie są metody ocieplania ścian?
Najczęściej stosowanymi metodami są: lekka mokra lub lekka sucha.
Lekka mokra – istotą tej metody jest przyklejenie do ścian zewnętrznych warstwy izolacji ze styropianu lub wełny mineralnej i pokryciu jej tynkiem cienkowarstwowym. Metoda umożliwia wyeliminowanie mostków termicznych. Niestety ciężar takiego ocieplenia wynosi 10–30 kg/m². Niewłaściwe zastosowanie technologii oraz prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach (deszcz, intensywne nasłonecznienie, silny wiatr, temperatura poniżej 5 i powyżej 5–25°C) ujawnia się dopiero po kilku latach. Dokonanie naprawy ocieplenia jest trudne, czasochłonne oraz kosztowne.

Lekka sucha – istotą tej metody jest przymocowanie za pomocą gwoździ, wkrętów, zszywek lub kołków plastikowych warstwy izolacyjnej. Ocieplenie ułożone jest pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego. Jako elewacje zazwyczaj stosuje siding winylowy. Zaletą tej metody jest to, że budynek można docieplić bez względu na porę roku. A jeśli ocieplenie będzie wymagać naprawy w skutek uszkodzenia lub zamoknięcia, naprawa jest stosunkowo łatwa i nie tak bardzo kosztowna.

Jaki wybrać materiał izolacyjny?
Niezmiernie ważny jest dobór właściwego materiału izolacyjnego na ocieplanie budynku. Zalecane są ocieplenia elewacji wykonane ze styropianu, wełny szklanej lub polistyrenu ekstradowanego. Decyzja, jaki użyć materiał izolacyjny, powinna zapaść już na etapie projektowania. Materiały termoizolacyjne powinny mieć następujące właściwości: niski współczynniki przewodności cieplnej, odporność na działanie wysokich temperatur, odporność na działanie wilgoci, odporność na zmiany wymiarów pod wpływem obciążeń zewnętrznych, obojętność chemiczną w stosunku do osłaniających powierzchni- dodaje Skulimowski. Opierając się na przepisach przeciwpożarowych zalecane jest, by wełnę szklaną stosować na budynki wysokie (powyżej 25 m). Wybór materiału na ocieplanie ścian w dużej mierze uzależniony jest głównie od możliwości finansowych inwestora. Obecnie wełna szklana jest 2-2,5 razy droższa od styropianu.

Porównanie materiałów izolacyjnych:

Przeczytaj również: Daj się ogrzać jesienią!

Styropian:
Płyty styropianowe nie ulegają zawilgoceniu (styropian nie nasiąka wodą), a nawet po 50 latach nie tracą swoich właściwości mechanicznych. Tym samym izolacyjność cieplna nie pogarszają się. Ocieplenie przy pomocy styropianu można wykonać niezależnie od pory roku, wilgotności i temperatury. Styropian jest lekki, przez co można go łatwo obrabiać i jest łatwy w transporcie, a najważniejsze jest całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia (nie powoduje alergii i nie drażni dróg oddechowych). Zaletą jest również niska paroprzepuszczalność oraz odporność na bakterie, grzyby i pleśnie.

Warto wiedzieć jednak, że:
– styropian nie może być poddany działaniu promieni słonecznych, bowiem jego powierzchnia może ulec zniszczeniu (powstanie drobny pył),
– pod wpływem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne (np. papy, lepików na zimno, impregnatów do drewna) styropian rozpuszcza się.

Wełna szklana:
Jest to materiał paroprzepuszczalny, niepalny, dzięki czemu może być zastosowany w miejscach o podwyższonej temperaturze. Wełna jest elastyczna i nie ulega korozji biologicznej.
Warto wiedzieć jednak, że:
– w przypadku zawilgocenia traci nieodwracalnie swoje właściwości izolacyjne,
– uszkodzone wyroby z wełny mineralnej poprzez złamanie, rozerwanie, wyrwanie włókien doprowadzają do powstania mostków termicznych.

Polistyren ekstrudowany
Od kilku lat na rynku materiałów izolacyjnych pojawiły się wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który pod wieloma względami przewyższa styropian. W odróżnieniu od styropianu polistyren ma niski współczynnik przewodzenia ciepła i jest barwiony. Jest to materiał odporny na wilgoć i wodę oraz na ściskanie i odkształcenia.

Czy ocieplanie ścian się opłaca?
Instytucje badawcze przeprowadziły badanie na około 200 budynkach wielorodzinnych wybudowanych w latach 1952-1992. Okazało się, że docieplając ściany wartość współczynnika przenikania ciepła spadnie nawet do poziomu 0,30 – 0,25 W/(m2K). Co za tym idzie zużycie energii obniży się nawet o 24%.

Ocieplając ściany budynku trzeba się liczyć z kosztami. Jednak po kilku latach inwestycja się zwróci, a koszty jakie będziemy ponosić za ogrzanie domu znacznie się zmniejszą. W praktyce ocieplając budynek wykorzystując najlepszej jakości materiały dostosowane do obecnych surowych norm i wymagań inwestycja zwróci się za około 10 lat. Czy to się opłaca? Oczywiście po około 10 latach z naszych portfeli nie będą niepotrzebnie uciekać pieniądze, a zaoszczędzone kwoty możemy zainwestować w nowe przedsięwzięcia.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)