Montaż okna – mocowanie okna w ościeżu

Poprawny montaż okna polega na dobrym doborze materiałów prasowych, sposób usytuowania okna w ścianie, mocowanie i uszczelnienie. Błędy montażowe mogą pojawić się na każdym etapie prac. Ich skutkiem może być złe funkcjonowanie i nieszczelność stolarki.

Podczas montażu okna należy zwrócić uwagę na właściwe rozmieszczenie klocków podporowych i dystansowych, a także jakość klocków podporowych. Ponadto łączniki powinny być dostosowane do rodzaju materiału, z którego wykonano ścianę.

„Sposób podparcia okna i dobór właściwych do tego celu materiałów to zagadnienie często bagatelizowane przez montażystów. Ma ono jednak istotny wpływ nie tylko na utrzymanie parametrów okna, ale i na sposób jego pracy w ościeżu. Podczas montażu okna należy zwrócić uwagę na właściwy dobór klocków podporowych i dystansowych, zarówno pod względem materiałów, z których są one wykonane, jak i odpowiedniego ich doboru do rodzaju ściany, w której montowane jest okno. Jednym z istotnych, a jednocześnie niedopuszczalnych błędów jest także montaż okna na pianki poliuretanowe z pominięciem łączników mechanicznych. Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne stanowię wyłącznie izolację termiczną szczeliny miedzy oknem a ścianą (ościeżem) i nie służą do mocowania okien w ścianie” – mówi Krzysztof Mateja, autor „Instrukcji montażu okien i drzwi balkonowych” wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Osadzenie okna w ościeży
Do oparcia okna w ościeżu służą klocki drewniane lub belki drewniane, oraz stalowe kątowniki. Jeśli wynika to z dokumentacji systemowej, stosuje się także elementy poszerzające. Klocki podporowe powinny być wykonane z twardego drewna bądź twardego PCV. Stosowanie drewna miękkiego jest niedopuszczalne.
Za pomocą klocków podporowych i dystansowych okno ustawia się w otworze. Ich ustawienie powinno zapewniać możliwość odkształcania się kształtowników pod wpływem temperatury. Same kołki rozporowe i śruby są niewystarczające do przenoszenia obciążenia okna i ustalenia jego prawidłowej pozycji w otworze. Ponieważ klocki dystansowe służą do ustalenia pozycji ościeżnicy, po zamocowaniu jej, należy pamiętać o ich usunięciu. Nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. Maksymalne, dopuszczalne odchyłki w ustawieniu pionowym i poziomym okna w otworze przy długości elementów 3,0 m nie powinny przekraczać 1,5 mm. Przy większych elementach należy zadbać, aby odchyłki nie miały wpływu na funkcjonalność okna. Minimalne szerokości szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniu kitami elastycznymi lub impregnowanymi taśmami rozprężnymi określone są dla różnych rodzajów okien i ich wymiarów w Instrukcji ITB nr 421/2011 – Montaż okien i drzwi balkonowych. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy ościeżnicą okienną, a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm, a przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien być mniejszy niż 30 mm.

Właściwy dobór elementów mocujących okno w ścianie
W zależności od materiałów budowlanych z których powstała ściana, stosuje się różne łączniki montażowe: kołki rozporowe lub dyble, kotwy i śruby oraz wkręty.
Kołki rozporowe (dyble) – do ścian wykonanych z: betonu, muru z cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Śruby – do mocowania ościeżnic do: betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego czy do drewna. Śruby należy dostosować do materiału ościeżnicy.
Kotwy budowlane – wszędzie tam, gdzie odległość ościeżnicy od miejsca zamocowania jest zbyt duża lub niemożliwa do zastosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym), w rozwiązaniach ścian warstwowych.

Należy też pamiętać, że w przypadku okien aluminiowych z przekładkami termicznymi łączniki mocujące zamocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem przekładki metalowej wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.

Mocowanie okna powinno być wykonane w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem w/w łączników mechanicznych na konstrukcję budynku. Wymagane wg Instrukcji ITB rozmieszczenie punktów mocowania na całym obwodzie ościeżnicy okna przedstawia rys.1.

Przeczytaj również: Okna w stylu angielskim

„Ciepły montaż” okna
Właściwy montaż okna to także wykorzystanie produktów umożliwiających tzw. „ciepły montaż”, które dostępne są w Polsce pod nazwą Soudal Window System. Jest to innowacyjny i kompleksowy systemu trójwarstwowego montażu okien, w którym warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych. Warstwa środkowa to izolacyjna pianka poliuretanowa, która zapewnia izolację termiczną i akustyczną szczeliny między oknem i ścianą budynku. Z kolei funkcję warstwy wewnętrznej pełni taśma paroizolacyjna. Ten profesjonalny zestaw produktów do montażu stolarki okiennej sprawdza się, zarówno przy tradycyjnym budownictwie, jak i przy tak wymagających projektach jak domy pasywne.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)