Montaż podłogi bez tajemnic, układanie paneli

Niezależnie od tego czy planujemy sami zająć się układaniem paneli podłogowych, czy zatrudnić do tego wykwalifikowaną ekipę powinniśmy być świadomi zasad obowiązujących podczas prawidłowego ich montażu. Pozwoli nam to uniknąć ewentualnego uszkodzenia podłogi, a w skrajnym przypadku utraty gwarancji.

Podłogi laminowane to doskonała alternatywa dla podłóg drewnianych. Wykonane w 85% z drewna nie posiadając jego wad, pozwalają się cieszyć zaletami. Jedną z nich jest prosty i szybki sposób montażu. Tę cechę podłóg laminowanych docenią zwłaszcza ci, którzy planują samodzielnie zająć się jej ułożeniem. Jednak nawet jeśli chcemy wynająć do tej usługi specjalistyczną firmę remontową warto poznać kilka ogólnych zasad montażu. Pozwoli nam to uniknąć późniejszych poprawek, a w wyjątkowych sytuacjach przeciwdziałać uszkodzeniom podłogi.
I. Odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno być suche, płaskie, czyste stabilne. W przypadku nierówności nieprzekraczających 3 mm podłoże można wyrównać za pomocą maty podkładowej. Większe nierówności wymagają zeszlifowania. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć folię paraizolacyjną na zakładkę i skleić taśmą odporną na wilgoć. Na nią układamy na styk matę podkładową odpowiednią dla podłóg pływających.

II. Każdy panel podłogowy należy sprawdzić przed i w czasie montażu pod kątem ewentualnych uszkodzeń, czy usterek typu różnice kolorystyczne, wymiarowe.

III. Podłogi laminowane to tzw. podłogi pływające. Nie można ich przyklejać, przybijać lub w inny sposób montować do podłoża.

IV. Jako produkt wykonany na bazie płyt drewnopochodnych panele laminowane pod wpływem zmian wilgotności i temperatury mogą się kurczyć lub rozszerzać. Dlatego pomiędzy podłogą, a stałymi elementami prostopadłymi do niej (progi drzwi, rury, ściany) należy zachować 10mm odstępy, tzw. szczeliny dylatacyjne. W celu zachowania równych odstępów podczas układania należy użyć klinów dystansowych.

V. Przy długości pomieszczenia powyżej 8 m (szerokości większej niż 6 m) zalecane jest wykonanie dodatkowych szczelin dylatacyjnych o szerokości 2-3 cm w proporcjonalnych odcinkach posadzki.

VI. Układanie podłogi powinno się odbywać w temperaturze 18 – 22 C (wilgotność powietrza nie może przekraczać 70%).

Montaż paneli - początek

fot. Montaż paneli – początek

Przeczytaj: Pikowana Pola

Montaż podłóg laminowanych w nowym systemie bezklejowego łączenia paneli (montaż typu „angle-angle”)
1. Pierwszy rząd podłogi należy położyć piórem w kierunku ściany, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych. Montaż rozpoczynamy od lewego narożnika pomieszczenia. Krótsze boki paneli łączymy ze sobą pod kątem ok. 15 st. W razie potrzeby przycinamy ostatni panel w rzędzie na odpowiednią długość. Odcięty fragment może się stać pierwszym elementem rzędu następnego.

Montaż paneli - szczeliny dylatacyjne

fot. Montaż paneli – szczeliny dylatacyjne

2. Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej (progi drzwi, rury, ściany) należy zachować 8- 10mm odstępy, tzw. szczeliny dylatacyjne.

Montaz paneli - ułożenie schodkowe

fot. Montaz paneli – ułożenie schodkowe

3. Panele w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o min.40 cm tzw. ułożenie schodkowe. W ten sposób uzyskujemy optymalny układ wytrzymałościowy i wizualny podłogi.

Montaż paneli - wsuwanie pod kątem

fot. Montaż paneli – wsuwanie pod kątem

4. Kolejny rząd najpierw należy ułożyć w całości, a następnie pod kątem ok.10-15 st. wsunąć w już ułożony rząd paneli.

Montaż paneli - dopasowywanie szerokości

fot. Montaż paneli – dopasowywanie szerokości

5. Przed ułożeniem ostatniego rzędu powinniśmy dopasować szerokość paneli. W tym celu należy położyć panele na przedostatnim rzędzie, a następnie ułożyć drugi panel (wpustem w kierunku ściany) i użyć go jako linijki aby dokładnie odmierzyć odległość od ściany.

6. W przypadku przestrzeni trudnodostępnych, w których nie ma miejsca na połączenie paneli w normalny sposób, możemy ściąć pióro i wpust, a następnie skleić panele.

Montaż paneli - montowanie listew

fot. Montaż paneli – montowanie listew

7. Użytkowanie podłogi można rozpocząć od razu po ułożeniu ostatniego rzędu paneli. Należy usunąć kliny dystansowe, odciąć nadmiar folii i zakryć szczeliny listwami przypodłogowymi. Pamiętajmy jednak, aby listwy montować za pomocą uchwytów tylko do ścian.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)