Murowanie ścian nośnych

Gdy gotowe są już ściany fundamentowe lub piwniczne, pora na murowanie ścian nośnych. Do ich wzniesienia najlepiej wybrać materiał o właściwościach do stosowanych do ich przeznaczenia: bardzo ciepły na ściany zewnętrzne oraz mocny i o dobrej izolacyjności akustycznej na ściany wewnętrzne.

beton komórkowy

fot. beton komórkowy

Wykorzystując tę ideę, stworzono System 20 cm, w którym ściany zewnętrzne wykonuje się z bloczków z betonu komórkowego YTONG, a ściany wewnętrzne – z bloków wapienno-piaskowych SILKA. Aby to osiągnąć, wykorzystano dokładność wymiarową produkowanych elementów i ujednolicono wysokość bloczków. Dzięki temu ściany wewnętrzne łączy się w prosty sposób ze ścianami zewnętrznymi.

Na zewnątrz – bloczki YTONG

ściana jednowarstwowa

fot. ściana jednowarstwowa

Na ściany zewnętrzne przeznaczone są przede wszystkim bloczki YTONG S+GT (S oznacza, że po wierzchnia czołowa jest profilowana; GT, że ma uchwyt montażowy). Wszystkie mają tę samą długość (59,9 cm) i wysokość (19,9 cm); szerokość zależy od ich przeznaczenia (te stosowane do wznoszenia ścian jednowarstwowych ma ją zwykle szerokość 36,5 cm lub 40 cm). Powierzchnie czołowe bloczków są wyprofilowane na pióro i wpust, co pozwala precyzyjnie do pasować zestawiane ze sobą elementy i zapewnia szczelność bez konieczności wypełniania zaprawą spoin pionowych. Wymurowana w ten sposób ściana ma gładką powierzchnię. Można ją więc wykończyć od zewnątrz cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Ściany z bloczków YTONG charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną i mają niski współczynnik przenikania ciepła U. Jego wartość wynosi:
n 0,23 W/ (m2.K) dla ściany z najcieplejszych bloczków YTONG PP1,5/0,35 o grubości 40 cm;
n 0,29 W/ (m2.K) dla ściany z najpopularniejszych bloczków YTONG PP2/0,4 o grubości 36,5 cm.

Oznacza to, że ciepło przenika przez ścianę bardzo wolno, czterokrotnie dłużej niż w innych materiałach izolacyjnych. Decyduje o tym nie tylko materiał – ciepłe bloczki z betonu komórkowego, ale i zastosowanie prefabrykowanych elementów systemowych, na przykład nadproży YTONG czy elementów docieplenia wieńca. Dzięki temu nie tworzą się mostki termiczne, czyli miejsca, przez które ucieka z domu ciepło.

Wewnątrz – bloki SILKA
Na wewnętrzne ściany nośne przeznaczone są przede wszystkim bloczki pod stawowe: o grubości 18 cm – SIL KA E18 lub o grubości 24 cm – SILKA E24. Ich rodzaj zależy od wielkości przenoszonego obciążenia, rozpiętości i rodzaju stropu, głębokości oparcia belek stropowych oraz od wymaganej izolacyjności akustycznej ścian. Bloki mają wysokość 19,8 cm i długość 33,3 cm. Wydrążone w nich kanały umożliwiają prowadzenie instalacji elektrycznych bez konieczności bruzdowania oraz kucia ścian. Powierzchnie boczne bloków SILKA są, podobnie jak bloczków YTONG, wyprofilowane na pióro i wpust. Mają one też na przemiennie
rozmieszczone – jeden u góry, drugi u dołu – uchwyty montażowe. Oprócz bloków podstawowych przy wznoszeniu ścian stosuje się elementy uzupełniające (połówki bloków i bloki wyrównawcze). Wewnętrzne ściany nośne z bloków SILKA są nie tylko wytrzymałe, ale także zapewnią właściwą izolację akustyczną. Można je stosować nawet w budynkach wielorodzinnych do wznoszenia ścian pomiędzy mieszkaniami oraz oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych. Ściany z bloków wapienno-piaskowych są też ognioodporne, dzięki wykorzystaniu do ich produkcji nie palnych surowców – piasku kwarcowego, wapna i wody. Mur o grubości 18 cm ma najwyższą klasę odporności ogniowej REI 240 (zapewnia bezpieczeństwo przez cztery godziny).

Sposoby łączenia ścian

murowanie

fot. murowanie

Dzięki dopasowaniu wysokości bloków SILKA do wysokości bloczków YTONG wewnętrzne ściany konstrukcyjne łączy się ze ściana mi zewnętrzny mi na styk. Dwie metalowe kotwy łączące umieszcza się podczas murowania w co drugiej warstwie ściany zewnętrznej. Należy przy tym pamiętać o szczelnym wypełnieniu zaprawą murarską styku między łączonymi ścianami. Innym – rzadziej stosowanym sposobem łączenia ścian nośnych jest połączenie przez przewiązanie murarskie, czyli na strzępia. W co drugiej warstwie elementy ścian prze mu ro wuje się ze sobą: bloki SILKI wpuszcza się na głębokość co najmniej 16,6 cm w ścianę z bloczków YTONG, które odpowiednio się przycina. By jak najmniej ciepła uciekało przez to miejsce, umiesz cza się izolację termiczną od zewnątrz bloku wapienno-piaskowego.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)