Nadproża w jednowarstwowych ścianach zewnętrznych

W trakcie wznoszenia ścian zewnętrznych wykonuje się otwory okienne i drzwiowe. By można było murować nad nimi kolejną kondygnację, otwory trzeba przekryć od góry belkami nadprożowymi. Przenoszą one ciężar fragmentu ściany znajdującej się nad nimi, a zwykle także stropu i dachu. Dobrze spełnią swe zadanie, jeśli będą miały odpowiednią sztywność i nośność.

nadproża

fot. nadproża

Nadproża w jednowarstwowych ścianach zewnętrznych powinny być tak samo ciepłe, jak ściany. Inaczej mogą stać się mostkami termicznymi, przez które będzie uciekać ciepło. Najlepiej więc wykonać je z tego samego materiału co ściany. Takie są prefabrykowane nadproża YTONG – zbrojone elementy z betonu komórkowego. Ich izolacyjność termiczna jest zbliżona do bloczków YTONG i ponad pięciokrotnie lepsza niż pełnych belek żelbetowych. Zastosowanie gotowych nadproży w ścianach z bloczków YTONG pozwala zachować jednolite parametry całej powierzchni ściany oraz znacznie ułatwia wykonanie pod nimi otworów o nietypowych kształtach, na przykład okrągłym lub trójkątnym. Do wyboru są dwa rodzaje nadproży prefabrykowanych, które umieszcza się nad otworem i łączy ze ściana mi tak samo jak bloczki – zaprawą klejową.

Nadproża nośne YN
Belki o bardzo dobrych parametrach cieplnych i stosunkowo dużej nośności. Stosuje się je do przekrywania otworów o szerokości 60-175 cm w świetle. Nadproża te mają wysokość 24,9 cm, a ich szerokość zależy od grubości ściany: 20, 24, 30 lub 36,5 cm.

Prefabrykaty nadproża zespolonego YF
To belki o wysokości 12,4 cm i szerokości 11,5 cm lub 17,5 cm. Ich długość może wynosić aż 300 cm, dla tego można je stosować nad otworami o szerokości 250 cm w świetle. Zależnie od grubości muru elementy są układane jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków.

W kształtkach U
Nadproża w dwuwarstwowych ścianach zewnętrznych z bloczków YTONG oraz w ścianach wewnętrznych nośnych z bloczków SILKA nie muszą być tak ciepłe jak nadproża w ścianach jednowarstwowych. Istotna jest tylko ich nośność, gdyż po zakończeniu murowania zostaną ocieplone razem ze ścianą. W takich ścianach nadproża wykonuje się z kształtek U. Sprawdzą się one także wtedy, gdy belki będą szczególnie obciążone. Kształtki U wycina się lub klei z bloczków betonu komórkowego. Mają więc taką samą wysokość (20 cm), długość i szerokość jak bloczki YTONG i SILKA. Pozwala to na wmurowanie ich w ścianę bez dodatkowych prac, a ściana na całej powierzchni jest gładka, więc znacznie łatwiej i taniej ją otynkować. Poszczególne elementy układa się na podporze montażowej, zlicowanej z górną powierzchnią warstwy bloczków YTONG lub SILKA, a ich spoiny pionowe wypełnia zaprawą murarską do cienkich spoin. Po oczyszczeniu wnętrza szalunku z pyłu i zwilżeniu wodą, umieszcza się zbroje nie. Tak przygotowane nadproże wypełnia się betonem.
Uwaga! W kształtkach U można wykonywać nie tylko nadproża, ale też słupy żelbetowe.

Ściany pod oknem
Te niewysokie ściany, często wykonane z kilku warstw bloczków YTONG lub SILKA, wymagają wzmocnienia. W najwyższej spoinie poziomej układa się więc zbrojenie:
Firmowe do spoin wspornych, układane bezpośrednio w spoinie cienkowarstwowej;
Z dwóch prętów ze stali żebrowanej o średnicy 8 mm, umieszczonych w wykonanych rylcem bruzdach, wypełnionych za prawą cementową.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)