Nowe wkładki zaworowe w grzejnikach Purmo

zawory

fot. zawory

We wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z zasilaniem dolnym produkowanych w fabryce w Rybniku zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na modyfikacji sposobu uszczelnienia miejsca osadzenia wkładki zaworowej w grzejniku, co zapewnia jeszcze pewniejszą szczelność tego połączenia. Konsekwencją wprowadzonych zmian stała się konieczność zastosowania nowej rodziny wkładek zaworowych firmy Oventrop.

Przy okazji wprowadzonych takich zmian konstrukcyjnych, została wprowadzona zasada fabrycznego ustawienia odpowiedniej nastawy wstępnej na wkładce zaworowej w zależności od typu i wielkości grzejnika, co ma na celu poprawę regulacji rozpływu wody w instalacji z nowymi grzejnikami. Dotychczas każdy grzejnik, niezależnie od typu i wielkości, miał fabryczną nastawę wstępną ustawioną w pozycji 6, która często nie była dostosowywana do konkretnej instalacji po zamontowaniu danych grzejników. Obecnie zakres nastaw fabrycznych zawiera się w przedziale od 2 do 6 i jest lepiej wstępnie dostosowany do wymaganych rozpływów wody w instalacjach w zależności od danego typu i wielkości danego grzejnika. Oznaczenie elementów regulacyjnych wkładek odpowiednimi kolorami umożliwia szybkie rozróżnienie nastawy wstępnej zastosowanej wkładki.

Nowe wkładki zaworowe zastosowane w grzejnikach płytowych Purmo z podłączeniem dolnym są dłuższe w części wbudowanej w grzejnik od dotychczas stosowanych. Nie zmieniły się przy tym wymiary zewnętrznej części wkładek czyli zachowano możliwość stosowania takich samych jak dotychczas rodzajów głowic termostatycznych.

Nastawa/kolor
2/biały
3/czarny
4/zielony
5/niebieski
6/czerwony

Nowe wkładki zaworowe posiadają taką samą charakterystykę hydrauliczną jak dotychczas stosowane. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wynikająca z dokumentacji projektowej, istnieje możliwość ustawienia innej niż fabryczna nastawy wstępnej na danej wkładce. Nowe wkładki mają inną konstrukcję uszczelnienia i inną długość, a więc nie ma możliwości zastosowania ich w grzejnikach wyprodukowanych przed 2011r.

Nowe wkładki zaworowe firmy Oventrop montowane są we wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z podłączeniem dolnym tj:
Ventil Compact (CV)
Ventil Compact M (CVM)
Plan Ventil Compact (FCV)
Plan Ventil Compact M (FCVM)
Ramo Ventil Compact (RCV)
Ramo Ventil Compact M (RCVM)
Ventil Hygiene (HV)
Plan Ventil Hygienie (FHV)

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)