Obowiązek odśnieżania dróg i chodników

odśnieżanie

fot. odśnieżanie

Tegoroczna zima nadchodzi z opóźnieniem. Śnieg poruszył w kotlinach górskich i niektórych ośrodkach narciarskich. Właściciele popularnych kurortów zimowych załamują ręce, a drogowcy je zacierają. Aura przypomina bardziej okres późnej jesieni, niż prawdziwą, polską zimę.

Przetargi na zimowe odśnieżanie dróg już dawno rozstrzygnięte. Jak informuje naszemiasto.pl – „Cały sprzęt, jakim GDDKiA dysponuje, to 280 pługów, równiarek i spycharek oraz 119 solarek, które mają obsłużyć 1700 km dróg krajowych w województwie dolnośląskim. (…) Dwie firmy zatrudnione przez ZDiUM we Wrocławiu, utrzymuje w gotowości do akcji 35 pługopiaskarek, do obsługi 621 km dróg miejskich. Za pięciomiesięczną gotowość do odśnieżania i wykonanie usług miasto zapłaci 4,3 mln zł.”
„W tym roku Warszawa ma około 80 mln zł na odśnieżanie dróg i chodników. Pieniądze muszą wystarczyć do połowy kwietnia przyszłego roku.” – podaje gazeta.pl.

Na poszczególnych drogach zostały wprowadzone standardy zimowego utrzymania: I, II (w dwóch wariantach), III, IV i V. Standardy nadaje się w zależności od znaczenia drogi i natężenia ruchu. W sezonie zimowym 2011/2012, w Polsce, nie będzie dróg utrzymywanych w I-szym standardzie, ze względu na zbyt wysokie koszty. Taka informacja znalazła się na stronie GDDKiA już w połowie listopada.
Poszczególne standardy różnią się między sobą zakresem obsługi przez służby drogowe zimą. Między innymi: zakresem i szerokością odśnieżania, zakresem posypywania, użyciem środków chemicznych czy uszorstniających, a także rodzajem utrudnień, jakie mogą występować na jezdni.
GDDKiA informuje również, że: „Ogółem nad sytuacją na drogach tej zimy, w Polsce, będzie czuwać 2147 pługów, 158 pługów wirnikowych, 986 solarek i 121 piaskarek.„

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie poszczególnych rodzajów dróg?
Obowiązek odśnieżania i utrzymania w czystości dróg zależy od przynależności do zarządcy. Drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie i gminne to drogi publiczne. Obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do zarządcy danej drogi.
Za utrzymanie porządku na drodze gminnej odpowiada wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. (podstawa prawna: ustaw o drogach publicznych i przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)).
Za stan dróg powiatowych odpowiada zarząd powiatu, a za wojewódzkie – zarząd województwa.
Za drogi krajowe odpowiedzialny jest generalny inspektor dróg krajowych i autostrad (podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)).

Mimo jasnego podziału obowiązków należy zaznaczyć, że nie w każdym przypadku właściciel pełni funkcję zarządcy. Jeśli część drogi krajowej przebiega przez gminę, wówczas, na drodze porozumienia z zarządcą drogi krajowej, gmina może przejąc ten obowiązek na siebie.

Drogi wewnętrzne nie należą do grupy dróg publicznych. Odśnieżanie drogi dojazdowej do działki to de facto odśnieżanie dróg prywatnych, wraz z utrzymaniem, remontami i ochroną. Te obowiązki należą do zarządcy lub właściciela terenu.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek samodzielnie zadbać o utrzymanie chodnika (m.in., odśnieżanie chodnika), a dokładnie odcinka który przylega bezpośrednio do nieruchomości. W zakres tych obowiązków wchodzi także skuwanie lodu zimą i zamiatanie liści jesienią.

Kto nie odśnieża ten płaci. Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Jeśli chodnik jest oddzielony od nieruchomości pasem terenu nie będącego własnością zarządcy nieruchomości, wówczas obowiązek utrzymania chodnika ma gmina (Podstawa prawna: przepisy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.)).

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)