Od 1 lipca materiały budowlane tylko ze znakiem CE

sala konferencyjna

fot. sala konferencyjna

Z dniem 1 lipca, wejdą nowe regulacje prawne według których wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Wyższe wymagania jakościowe sprzyjają wyeliminowaniu z rynku produktów niskiej jakości. Podnoszą także odpowiedzialność producentów i importerów.

Do tej pory wszystkie produkty budowlane wprowadzane na rynek musiały posiadać wystawioną przez producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela deklarację zgodności, czyli wiążący prawnie dokument potwierdzający wypełnienie wymagań unijnych przepisów. Natomiast od 1 lipca wszystkie materiały budowlane będą musiały mieć (za kilkoma wyjątkami) oznakowanie CE i wystawioną deklarację właściwości użytkowych.
Nowa deklaracja ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania, podanych w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo materiały budowlane będą musiały posiadać wyniki odpowiednich badań technicznych, które potwierdzają właściwości danego produktu. – Nowe przepisy kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo materiałów i odpowiedzialność producenta, czy dystrybutora. To kolejny krok Unii Europejskiej w walce z zalewem europejskich rynków przez niskiej jakości wyroby produkowane poza Unią – ocenia Mirosław Jucha, dyrektor generalny Rockfon Polska, producenta akustycznych sufitów podwieszanych.

Badania i kontrole materiałów budowlanych w Polsce od wielu lat wskazują, iż z jakością i bezpieczeństwem produktów nie jest u nas dobrze. Pod lupę brano tylko nieliczne materiały jak np. styropian i kleje.
O konieczności poprawy świadczą także inicjatywy grup producentów najbardziej popularnych produktów jak okna, cement czy styropian. Powołują oni wspólne inicjatywy i edukują konsumentów czym powinni się kierować w wyborze materiałów, by nie trafić na bubel.

Wśród nowych regulacji prawnych jest jeszcze jedną ważną zmiana. Na deklaracji właściwości użytkowych w imieniu producenta, importera czy dystrybutora podpisać się będzie musiał imiennie, z podaniem stanowiska konkretny pracownik. – Do tej pory nie było tak szczegółowych wymagań. Odpowiedzialność producenta lub importera była rozmyta. Czym to skutkowało? Nie raz spotkaliśmy się na rynku z produktami, których dokumentacja była potwierdzana przez bliżej nieokreślone osoby. Na dokumencie widniał jedynie nieczytelny podpis. Tracili na tym producenci, którzy jak nasza firma od lat stawiają na jakość i spełnianie najwyższych norm – mówi Mirosław Jucha. Dotychczas więcej odpowiedzialności spoczywało na producencie, z czego korzystały firmy importujące tanie produkty produkowane np. w Azji. Nowe regulacje prawne na równi stawiają producenta z importerem, czy dystrybutorem.

Nie kupujmy produktów bez znaku CE
Ci, którzy posiadają już dziś oznakowanie CE na swoje wyroby muszą jedynie przygotować nową dokumentację.
pozostali producenci i importerzy będą musieli przeprowadzić całą procedurę wystawienia deklaracji właściwości użytkowych, ponieważ bez niej nie będą mogli oznakować swoich produktów symbolem CE. – Praktycznie wszystkie produkty Rockfon nie tylko płyty sufitowe, ale także systemu mocowań posiadają już oznakowanie CE. Dla nas nowe wymagania są więc jedynie formalnością, ale oceniamy, iż nie wszyscy producenci poradzą sobie z wymaganiami jakie wprowadzają nowe przepisy. Dlatego warto jak najwięcej o tym mówić, by uświadamiać konsumentów czego powinni wymagać dziś od produktów obecnych na rynku – zauważa dyrektor zarządzający Rockfon Polska.

Choć nadchodzące zmiany nakładają na producentów i importerów szereg obowiązków, oznaczają również uproszczenie strony formalnej wprowadzania produktu na rynek. Wszelkie certyfikaty np. techniczne potwierdzenie właściwości ognioodpornych, akustycznych czy wymiarowych, które otrzymywały osobne oznaczenia od lipca będzie potwierdzał jeden dokument – deklaracja właściwości użytkowych. Oczywiście producent, importer czy dystrybutor muszą w każdej chwili, w razie potrzeby lub kontroli udostępnić pełną dokumentację techniczną potwierdzającą właściwości użytkowe produktu.

Oznakowanie CE – co to jest?
Znak CE (Conformité Européenne) funkcjonuje w obecnej formie od 1993 r. Jest podstawowym wyznacznikiem spełniania przez dany produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. W dużej mierze odnosi się do bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Producent oznaczając wybór znakiem CE deklaruje, że spełnia on wymagania dyrektyw unijnych. Wprowadzenie oznakowania CE musi być poprzedzone analizami i badaniami technicznymi. Oznakowanie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa, ale także by ułatwić przepływ towarów pomiędzy unijnymi rynkami.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)