Odśnieżanie dachów

dachy

fot. dachy

Obowiązek odśnieżania dachów należy do właściciela lub zarządcy budynku. Artykuł 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego* nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg.

Odśnieżanie dachów to tylko jedna z czynności mająca zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pieszym przechodzącym w pobliżu budynku. W zakres czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi usuwanie brył lodu na elewacjach, lodu z rynien i rur, zwisających sopli, nawisów śnieżnych i lodowych.

Jak bezpiecznie odśnieżyć dach naszego domu?

odśnieżanie

fot. odśnieżanie

Nie każdy może odśnieżać dach. Pomimo braku wymogu odpowiedniego uprawnienia na odśnieżanie dachu, czyli specjalnych kwalifikacji, należy posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokościach. Jak wiadomo ośnieżone połacie mogą być bardzo śliskie. Aby uniknąć upadku z wysoka, w myśl przepisów BHP, osoba wykonująca pracę powinna być poinformowana o niebezpieczeństwie i należycie zabezpieczona.
Zlecenie pracy przy odśnieżaniu dachu bez zabezpieczeń może kosztować nieodpowiedzialnego pracodawcę nawet 2 000 zł grzywny.
Uwaga!!!
Za pracę na wysokościach nie uważa się odśnieżania dachów, na których na stałe zamontowanie są konstrukcje i urządzenia chroniące przed upadkiem, takie jak: barierki, wysokie murki i balustrady.

Cena za odśnieżanie dachu

sople

fot. sople

Ceny za odśnieżanie dachów są bardzo różne, naliczane od 1 metra kwadratowego lub w formie stawki godzinowej. Średnia cena usługi za 1 m kw. Powierzchni wynosi 2 zł. Niektóre firmy naliczają dodatki za usuwania oblodzeń, sopli i wywózkę śniegu. Stawka netto takiej może wówczas wzrosnąć od 4 do 12 zł/m kw.

W związku z nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej 25 listopada 2010r., która oczekuje na podpis prezydenta, stawka VAT na odśnieżanie dachów, chodników i ulic wzrośnie w 2011 roku z 7 do 8%. Pomimo wzrostu podatku, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające kilku pracowników, które uzyskają niski przychód roczny (do 100 tys. w stosunku do odpowiedniego czasu pracy w 2010 roku) mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Kto ma obowiązek odśnieżania chodników i podjazdów?
Niebezpieczeństwo dla pieszych zimą mogą stanowić także nieodśnieżone chodniki. O obowiązku odśnieżania chodnika mówi ustawa o utrzymaniu porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

W myśl obowiązujących przepisów chodnik i podjazd to elementy przylegające do ogrodzenia nieruchomości, stąd obowiązek odśnieżania ich należy do właściciela bądź zarządcy obiektu. Pracownicy zarządu gminy i zarządu dróg bardzo często otrzymują skargi telefoniczne na nieodśnieżone odcinki ciągów pieszych i podjazdów przylegających do posesji osób prywatnych. Należy wiedzieć, że do wyżej wymienionych służb należy jedynie usunięcie śniegu zgarniętego przez właściciela lub zarządcę budynku.

Wyjątek stanowią odcinki chodnika oddzielone od posesji pasem zieleni lub parkingiem, które podlegają pod zarządcę drogi lub gminę. W takich przypadkach odśnieżanie nie należy do obowiązku właściciela ani zarządcy budynku.

____________
* Prawo budowlane: Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)