Ostatnie wolne miejsca na podyplomowe studia deweloperskie

Zarządzanie przedsiębiorstwem deweloperskim to nowy kierunek zainaugurowany wspólnie przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz prestiżową uczelnię ekonomiczną – Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem deweloperskim” rusza już w tym w roku akademickim.

Kierunek ten dedykowany jest absolwentom zainteresowanym rynkiem nieruchomości, średniej kadrze firm deweloperskich, a także osobom związanym pośrednio z branżą – finansistom i pośrednikom nieruchomości.

SHG w Warszawie to wiodąca uczelnia w dziedzinie studiów ekonomicznych i biznesowych. Uczelnia nie tylko wspomaga rozwój studentów poprzez możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy, ale również dba o dopasowanie oferty programowej do aktualnych potrzeb i wymagań rynku.
Jak podkreśla prof. Marek Bryx – przewodniczący Rady Programowej studiów deweloperskich, prorektor SGH: „Rynek nieruchomości – podobnie jak giełda – miewa okresy hossy i bessy jednak nieruchomości są dobrem szczególnym, a ich planowanie, produkcja jak i obrót tego typu produktem wymaga odpowiedniej wiedzy z naciskiem na jej praktyczne aspekty. Dlatego, obserwując trendy rynkowe, SGH zdecydowało o uruchomieniu wspólnie partnerem – Polskim Związkiem Firm Deweloperskich nowego kierunku studiów podyplomowych. Naszym zdaniem zdobycie odpowiednich kwalifikacji w tej branży, zwłaszcza obecnie w dobie dojrzewania rynku, będzie atutem gdy firmy „odmrożą” inwestycje. Chcemy, by absolwenci naszych studiów stanowili najlepszą kadrę dla przyszłych pracodawców, dlatego kładziemy nacisk na poznawanie świata nieruchomości od praktyków, stąd zaangażowanie najlepszych ekspertów z rynku, bez których nauczanie miałoby wymiar jedynie teoretyczny.”
„Studia są nie tylko trampoliną w karierze. To także znakomita platforma wymiany doświadczeń, współpracy biznesowej i forma integracji środowiska deweloperskiego i przyczynek do tworzenia standardów merytorycznych” – dodaje prof. Joanna Cygler, kierownik studiów.

Kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem deweloperskim ma za zadanie rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach deweloperskich. Pomóc w tym mają zajęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone w małych grupach, gdzie słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny.

Program nowego kierunku studiów oparto nie tylko na wiedzy uznanych autorytetów SGH, ale także na doświadczeniu ekspertów – praktyków zarządzających największymi firmami deweloperskimi (np. Robyg) czy monitorującymi i analizującymi rynek nieruchomości (np. REAS). W programie nauczania zaplanowano także profilowane warsztaty, dyskusje i ćwiczenia odbywające się w komfortowych warunkach nowego kompleksu uczelni – w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce. Warsztaty prowadzone będą pod kierunkiem praktyków z PZFD. „Słuchacze zapoznają się ze specyfiką prowadzenia działalności w sektorze deweloperskim w kraju i na świecie, ucząc się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania firm deweloperskich.” – mówi Marek Poddany, wiceprezes PZFD, członek Rady Programowej.

Przeczytaj również: Mieszadła i mieszalniki

Wśród firm współpracujących z Polskim Związkiem Firm Deweloperski i ZGH w Warszawie znalazły się także: Upper Finance, REAS, Robyg S.A., Mostostal S.A., CEE Property Group, Dom Development S.A.

Program studiów obejmuje następujące obszary:
WIEDZA OGÓLNO-MENADŻERSKA

I. Zarządzanie strategiczne
1. Problemy i perspektywy polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych
2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej
3. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

II. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja
1. Kryzys i restrukturyzacja i przedsiębiorstwa
2. Najnowsze tendencje w działalności deweloperskiej i ryzyka z nimi związane

III. Kierowanie ludźmi
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Negocjacje i komunikacja

IV. Prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa
1. Prawne i podatkowe problemy działalności firmy deweloperskiej w sektorze mieszkaniowym
2. Prawne aspekty projektu deweloperskiego

V. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem
1. Zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie
2. Zarządzanie finansami w firmie deweloperskiej

VI. Wdrażanie strategii
1. Zarządzanie procesami biznesowymi
2. Analiza wykonalności strategii

WIEDZA PRAKTYCZNA
I. Przygotowanie inwestycji
1. Uwarunkowania prawne działalności deweloperskiej
2. Analiza wykonalności

II. Marketing
1. Plan marketingowy projektu deweloperskiego
2. Polityka cenowa

III. Finanse
1. Biznes plan
2. Przepływy finansowe

IV. Zarządzanie projektami
1. Pozyskiwanie nieruchomości
2. Wykonanie projektu budowlanego
3. Realizacja inwestycji
3. Monitoring rzeczowo-finansowy
4. Zasiedlenie i serwis po-sprzedażowy

Większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze będą prowadzili prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały sektora deweloperskiego.
Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2013 roku, a kończą w czerwcu 2014 roku.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych, program, opłaty, zasady naboru na stronie:
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/menedzerskie_dla_deweloperow/
oraz http://studiadeweloperskie.pzfd.pl/

Sekretarze studiów:
Z ramienia SGH: dr Irmina Cisek-Cicirko, e-mail: icisek@sgh.waw.pl
Z ramienia PZFD: Małgorzata Krzywicka, e-mail: biuro@pzfd.plREKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)