Osuszanie budynków

Wilgoć na ścianie

fot. Wilgoć na ścianie

Wilgoć odkładająca się w murach budynku jest bardzo szkodliwa zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i dla samej konstrukcji. Grzyby i pleśń zmniejszają żywotność materiałów budowlanych powodując ich osłabienie i niszczenie. Każda oznaka i przyczyna zawilgocenia murów powinna być dokładnie zbadana. Dopiero gdy źródło wilgoci zostanie określone, można wybrać odpowiednią metodę osuszania.

Osuszanie budynków rozpoczyna się od rozpoznania źródła zawilgocenia, a zadanie to najlepiej zlecić inżynierowi budowlanemu. Najczęstszymi przyczynami są:
– nieszczelne pokrycie dachowe, wadliwa obróbka blacharska lub uszkodzony system rynnowy – wówczas opady atmosferyczne ciekną przez dziury w dachu lub spływają po elewacjach tworząc zacieki;
– nasiąkanie od gruntu – oznacza to, że pozioma lub pionowa izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa fundamentów jest uszkodzona;
– awaria instalacji wodnej – skorodowane lub pęknięte rury przeciekają, a ściana nasiąka wodą.

Osuszanie budynków metody
Wilgoć w domu to zjawisko niepożądane. Może być przyczyną przewlekłych chorób, dlatego należy ją szybko i trwale usunąć. Elektryczne osuszacze pomieszczeń służą do doraźnej reakcji na problem, która nie zastąpi jednak specjalistycznych działań. Jeśli źródło wilgoci nie zostanie rozpoznane i usunięte profesjonalnie, mury zewnętrzne i ściany w pomieszczeniach mieszkalnych zaatakują grzyby i pleśń.

Osuszanie domów może się odbyć na wiele sposobów. Usuwanie wilgoci wykonuje się metodą nieinwazyjną lub inwazyjną. Na czym polegają?

Metody nieinwazyjne, to:
nagrzewanie – przy pomocy nagrzewnic mury ogrzewa się do wysokiej temperatury, a wilgoć z nich odparowuje;
absorpcja – przy pomocy urządzenia ze środkiem, który absorbuje wilgoć z powietrza (żel silikonowy, żel krzemionkowy lub chlorek litu), które wchłania powietrze z pomieszczenia, wysusza je, ogrzewa i wypuszcza z powrotem;
kondensacja – polega na osuszeniu powietrza przez ochłodzenie go i skroplenie wilgoci; urządzenie wsysa wilgotne powietrze i schładza je, a wilgoć skrapla się i zbiera w zbiorniku, skąd jest odprowadzana do kanalizacji;
mikrofale – na zasadzie działania kuchenki mikrofalowej; mikrofale nagrzewają zewnętrzne i wewnętrzne warstwy muru, pod wpływem czego wilgoć zamienia się w parę wodną i wydostaje na zewnątrz;

osuszanie

fot. osuszanie

Przeczytaj również: Estetyka i trwałość na lata

Metody inwazyjne wiążą się z nawierceniem muru w celu usunięcia zgromadzonej w nim wilgoci:
iniekcja – polega na stworzeniu przegrody przeciwwilgociowej lub uszczelniającej poprzez opróżnienie porów i kapilar z wody i zastąpienie jej środkiem hydrofobowym, a każda z metod iniekcji wiąże się z wierceniem nieprzelotowych otworów w murze;
stałe obniżanie wilgoci (w tym otwory z wprowadzonym środkiem higroskopijnym, otwory Knappena, aktywne ekrany wentylacyjne oraz elektroosmoza).
W każdej z nich, tak jak w metodach iniekcji wierci się otwory nieprzelotowe.
Metoda higroskopijna polega na umieszczeniu w tych otworach woreczków ze środkiem o właściwościach higroskopijnych, które wymienia się raz w miesiącu.
Otwory Knappena to duże dziury wiercone na 3/4 grubości muru, połączone ze sobą w kształcie kolanka. Odparowywanie wilgoci wspomaga kabel grzejny umieszczony w bruździe łączącej wszystkie otwory.
Ekrany wentylacyjne to ścianki grubości 1/4 lub 1/2 cegły, które wymurowuje się na poziomie izolacji przeciwwilgociowej budynku w sąsiedztwie 6-14 cm od zawilgocenia na ścianie. W przestrzeni między ścianą konstrukcyjną a ekranem wymusza się przy pomocy wentylatorów ruch powierza. Powietrze wdmuchuje się przez dolne otwory (10 cm nad posadzką) a wydmuchuje przez górne (ok 30 cm nad poziomem terenu).
Elektroosmoza polega na wykorzystaniu elektrod w murze przez które płynie prąd stały. Dzięki nim wilgoć z górnych partii muru przedostaje się do gruntu.

Osuszanie budynków ceny
Cena za usługę osuszenia budynku zależy od kilku czynników, w tym stopnia zawilgocenia i metody osuszania. Czasem do usługi należy doliczyć także koszt wykonania niezbędnych analiz.
Osuszanie murów jest drogie. Wykorzystanie do tego celu osuszaczy kosztuje od 100 do 200 zł na dobę i trwa ok. 2 tygodni, a metoda mikrofalowa i iniekcji wyceniana jest przeważnie od 1 m kw. powierzchni przegrody do osuszenia.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)