Pierwsze prace na budowie

Pierwsze prace na budowie

fot. Pierwsze prace na budowie

Końcówka zimy to czas, gdy wielu inwestorów z niecierpliwością wyczekuje cieplejszych dni, aby móc rozpocząć prace budowlane. Jeśli etap formalności związanych z budową inwestor ma już za sobą – pierwsze dni wiosny można wykorzystać na prace geodezyjne, budowę obiektów tymczasowych, zrównanie terenu, a także zdjęcie humusu i wykonanie wykopów pod fundamenty.

Architekt Mariusz Jaworski z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG podpowiada, jak przygotować się do rozpoczęcia budowy oraz doradza jakie prace można wykonać na działce tuż po ustąpieniu mrozów.

Niezbędne formalności
Optymalny czas budowy domu w technologii murowanej to dwa lata. Jeśli inwestor zamierza budować systemem gospodarczym, wczesna wiosna jest idealnym momentem na rozpoczęcie działań. Pierwszy sezon budowlany (wiosna-lato-jesień) warto zakończyć posiadając dom w stanie surowym otwartym. Dzięki temu, podczas zimy, konstrukcja będzie mogła osiąść na fundamentach i „zakorzenić” się w gruncie. Końcówkę zimy warto wykorzystać na dopięcie ostatnich formalności. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy posiadać uprawomocnione pozwolenie na budowę. W tym czasie należy także zatrudnić kierownika budowy. Ponadto, na siedem dni przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych oraz, w odpowiednim wydziale Starostwa Powiatowego, zarejestrować dziennik budowy – podpowiada architekt Mariusz Jaworski.

Zakup materiałów

Projekt domu

fot. Projekt domu

Wskazane jest, aby przed rozpoczęciem pierwszych działań na placu budowy zdobyć niezbędne informacje na temat materiałów budowlanych przewidzianych w projekcie oraz ich dostępności w danym regionie. Decydując się na konkretną hurtownię, warto poznać sposób zamawiania materiałów, terminy realizacji oraz zorientować się w opcjach dostawy towarów na plac budowy. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ceny określonych produktów. Warto poprosić o ofertę w kilku różnych hurtowniach, przedkładając im szacunkowe ilości materiałów niezbędnych dla całej inwestycji. Na tej podstawie można uzyskać rabat obejmujący wszystkie cząstkowe etapy. Można także śledzić oferty sklepów budowlanych i kupować pojedyncze materiały w korzystnych, promocyjnych cenach. W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się nabywanie materiałów budowlanych w sklepach internetowych, które mogą zagwarantować bardzo korzystne upusty.

Przygotowanie placu budowy
W trakcie prac początkowych należy zabezpieczyć teren budowy przed niebezpieczeństwem wynikającym z prowadzenia robót budowlanych oraz zamontować tablicę informacyjną – obie te czynności należą do obowiązków kierownika budowy. Do prowadzenia działań budowlanych niezbędny jest prąd elektryczny. Z tego względu nie można zapomnieć o przygotowaniu agregatu prądotwórczego lub o wystąpieniu do najbliższego zakładu energetycznego z prośbą o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci energetycznej.

Drenaż
Przed przystąpieniem do prac budowlanych dobrze jest skorzystać z usług geologa lub geotechnika i wykonać badanie geotechniczne, którego wynik określi, czy wody gruntowe stanowią zagrożenie dla konstrukcji przyszłego domu i czy niezbędne będzie wykonanie drenażu, który odprowadzi nadmiar wody – przekonuje architekt Mariusz Jaworski. Wodę z drenażu można odprowadzać do rowu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej, jeziora lub rzeki. Stosuje się także studnie chłonne lub system przeznaczony do gromadzenia i rozsączania wody. Wody z drenażu nie wolno odprowadzać do kanalizacji bytowo-gospodarczej ani na teren działki sąsiada.

Można wyróżnić następujące rodzaje drenażu:

architekt

fot. architekt

Drenaż opaskowy (zewnętrzny) – to system perforowanych rur i studzienek drenarskich, które układane są wokół ław fundamentowych, odbierają nadmiar wody i odprowadzają poza obrys budynku. Rury wykonane z tworzyw sztucznych obsypuje się żwirem, a następnie otacza włókniną filtracyjną.
Drenaż wewnętrzny – stosuje się go wówczas, gdy nie ma możliwości zamontowania drenażu zewnętrznego (np. w zabudowie szeregowej). Rury montowane są wewnątrz budynku, w piwnicy.
Drenaż francuski – najprostszy w zamontowaniu, gdyż obchodzi się bez użycia rur drenarskich i studzienek kontrolnych. W tym przypadku używa się zasypki żwirowej zawiniętej w geowłókninę.

Prace geodezyjne
Jednym z pierwszych działań na placu budowy jest zatrudnienie geodety, którego zadaniem będzie aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych. Ten dokument pozwoli architektowi na zagospodarowanie działki obejmujące usytuowanie budynku wraz z zaznaczeniem planowanych przyłączeń mediów, elementów małej architektury etc. Następnie, w zgodzie z planem zagospodarowania terenu, geodeta będzie mógł wytyczyć zarys projektowanego budynku w terenie. Geodeta oznaczy w gruncie linię zabudowy i obrys fundamentu, wytyczając trasy przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do jego zadań należy również sprawdzenie wymiarów działki i oznaczenie ich w terenie oraz określenie punktu wysokościowego albo punktu niwelacyjnego. Prace geodezyjne to jedna z pierwszych czynności, którą odnotowuje się w dzienniku budowy – podpowiada architekt z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG. Zatrudniony geodeta powinien mieć odpowiednie uprawnienia – dokładnie pierwszy i drugi zakres uprawnień geodezyjnych. Warto zatrudnić specjalistę znającego okolicę, w której będzie realizowana inwestycja, gdyż posiada on dokładną wiedzę o instalacjach przebiegających przez działkę.

Zdjęcie humusu
Przed wykonaniem wykopu pod fundament należy z wcześniej wytyczonego obszaru usunąć warstwę ziemi roślinnej o grubości do 30 cm – tzw. humus oraz zabezpieczyć drzewa, które rosną na działce, przed uszkodzeniem ich podczas prac budowlanych. Zdjęcie humusu najczęściej wykonuje się mechanicznie, przy pomocy koparko-spycharki. Ziemię należy składować na terenie działki, gdyż może się ona przydać do późniejszego wyrównania i zagospodarowania terenu np. pod ogród.

Przygotowanie budowy do robót fundamentowych
Fundamenty to część domu, która jest najbardziej narażona na oddziaływanie wód gruntowych, wilgoci oraz na wpływ zamarzającego i odmarzającego podłoża. Trwałość domu w dużej mierze zależy od precyzyjności i dokładności wykonania fundamentów. Wykopy pod fundamenty na ogół wykonuje się częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie. Prace powinny być przeprowadzone starannie, tak aby uniknąć naruszenia gruntu rodzimego, na którym będzie się opierał fundament. Podczas wykonywania robót fundamentowych usuwa się paliki, którymi geodeta wyznaczył zarys domu. Zastępuje się je ławami sznurowymi, umieszczonymi 0,5-2 m poza obrysem przyszłego wykopu. Do palików przybija się poziomo deski – na przedłużeniu linii przebiegu wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku – między którymi rozciąga się sznur. Trzeba uważać, żeby podczas wykonywania prac ziemnych nie doszło do przesunięcia ław sznurowych, gdyż skutkowałoby to ponownym wyznaczeniem obrysu budynku. Jeżeli fundamentem mają być ławy, wtedy wykop pod budynek wykonuje się szerzej niż wynikałoby to z obrysu budynku wyznaczonego przez ławy sznurowe – tłumaczy architekt Mariusz Jaworski.

Kolejne etapy budowy
Na tak przygotowanym terenie można prowadzić następne prace – wylewać lub układać fundamenty i powoli wznosić konstrukcję w górę. Kolejność wykonywania prac jest uzależniona od czasu i możliwości finansowych inwestora. Optymalny plan pracy, w połączeniu z rzetelnym kosztorysem, z pewnością ułatwią prowadzenie budowy i pozwolą zapanować nad terminowością – podsumowuje architekt z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)