Poziom wód gruntowych – Czym są wody gruntowe?

Wysoki poziom wód gruntowych

Informację o stanie wód gruntowych na działce budowlanej warto zdobyć jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej kupnie. Jeśli ich poziom jest zbyt wysoki, budowa domu stanie się trudniejsza, a koszt oraz termin realizacji inwestycji najprawdopodobniej wzrośnie.

Czym są wody gruntowe?

Wody gruntowe to wody podziemne, które zalegają głębiej niż wody zaskórne. Dzięki temu, że są przefiltrowane i nie ulegają bezpośredniemu wpływowi czynników atmosferycznych, nadają się do użytkowania w gospodarstwie domowym, a niekiedy nawet do celów spożywczych.

Jak powstają wody gruntowe?

Opady atmosferyczne przenikają przez warstwy przepuszczalne i zatrzymują się nad warstwą nieprzepuszczalną. Ich ilość zależy od ilości opadów atmosferycznych, ciśnienia atmosferycznego i intensywności zużycia przez człowieka. Bywa, że zasoby wody w gruncie gromadzą się przez setki lat. Ich czystość zależy od czystości gleby. Zagrożeniem mogą być środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ścieki i odpady przemysłowe. Z tego powodu przed zakwalifikowaniem wód gruntowych do użytku w gospodarstwie domowym, trzeba sprawdzić ich zasób, dostępność i czystość, zlecając wykonanie badań gruntowych i odpowiednich analiz.

Co oznacza obecność wysokich wód gruntowych?

Obecność wód gruntowych na działce nie jest czymś złym. Można je bowiem wykorzystywać w gospodarstwie domowym, jako źródło wody użytkowej lub do celów gospodarczych, np. do podlewania roślin ogrodowych.

Jeśli jednak na działce jest zbyt wysoki poziom wód gruntowych, może to utrudnić budowę domu. Czasem wystarczy zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu, aby wystąpiły utrudnienia i zwiększone koszty robót. Sposób wykonania fundamentów dobiera się wówczas do indywidualnych stosunków wodnych na działce. Adaptacja projektu obejmuje między innymi wybór odpowiedniej izolacji podziemnej części budynku, która będzie narażona na działanie wód podziemnych.

fot. Wody gruntowe w Polsce

Wysoki poziom wód gruntowych a fundamenty

Wykonanie fundamentów i izolacji zależy od rodzaju podłoża oraz wysokości poziomu wód gruntowych.

Posadowienie fundamentów poniżej poziomu wód podziemnych, na podłożu piaszczystym i ze swobodnym zwierciadłem wody gruntowej wymaga obniżenia poziomu wód podziemnych. Bardzo ważne jest wcześniejsze określenie ich maksymalnego poziomu oraz jego wahań. Sama konstrukcja podziemnej części budynku musi być wykonana w technologii szczelnej wanny.

Jeżeli budynek ma być posadowiony na płycie fundamentowej, należy wiedzieć, jakie są wahania poziomu wody. Gdy istnieje szansa na to, że płyta najdzie się poniżej lustra wód gruntowych, trzeba odwodnić teren lub wprowadzić zmiany do projektu dotyczące doboru odpowiedniej izolacji. Wykop pod fundament zasypuje się gruntem o dobrej przepuszczalności, który zapewnia swobodne odprowadzanie wody.

Gdy pod warstwą gruntów piaszczystych znajdują się iły, gliny lub pyły, a w piaskach występuje woda gruntowa, wówczas wykop pod fundamenty posadowione poniżej ich poziomu trzeba otoczyć szczelną ścianką w gruncie nieprzepuszczalnym. Zaleca się zastosowanie ścianki typu Larsena lub ścianki szczelinowej. Obie technologie zapewnią szczelność obwodu wykopu.
Ściany szczelinowe wykonuje się ze szczelnego betonu. Podczas prac w wykopie nie może znajdować się woda. Należy ją odpompować.

Badania gruntowe mogą wykazać, że działka ma podłoże piaszczyste na gruncie nieprzepuszczalnym, gdzie nie występują wody podziemne. Nie oznacza to jednak, że fundamentów nie trzeba zabezpieczyć. Zalegająca woda może pojawiać się okresowo podczas intensywnych deszczów jesienią lub po wiosennych roztopach. Na podłożu nieprzepuszczalnym z pewnością pozostanie na dłużej, dlatego warto zabezpieczyć podziemne części budynku drenażem opaskowym. Wykonuje się go mniej więcej w połowie wysokości ławy fundamentowej. Jeśli powstanie zbyt wysoko, spowoduje gromadzenie się części wody przy izolacji ściany zewnętrznej. Uszkodzenie drenażu opasowego spowoduje zawilgocenie murów i piwnicy, a w skrajnych przypadkach nawet zalanie podziemnej kondygnacji.

Jak ustalić poziom wód gruntowych?

Przed podjęciem decyzji o kupnie działki warto zweryfikować najwyższy poziom zwierciadła wód gruntowych. To od tego zależeć będzie odpowiednie dobranie fundamentów. Najbardziej rzetelną informację na ten temat dostarczy nam badanie warunków gruntowo-wodnych wykonane przez geotechnika. Wstępnych informacji dostarczyć nam może wywiad z właścicielami budynków znajdujących się w pobliżu. O niskim poziomie wód gruntowych może świadczyć również obecność sosen.

Poziom wód na działce

fot. Poziom wód gruntowych na działce

Sending
Ocena artykułu
5 (1 głos)