Pracownia architektoniczna AssaDesign

logo

fot. logo

Pracownia architektury AssaDesign jest firmą architektoniczną oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich. Stały zespół realizujący projekty architektoniczne tworzy pięciu architektów, projekty branżowe innych specjalności opracowywane są przez zespół współpracujących z nami podwykonawców konstruktorów, inżynierów sanitarnych, inżynierów elektryków, geodetów, geologów.
Zespół ten jest modyfikowany w zależności od charakteru inwestycji, tak aby zapewnić inwestorowi jak najwyższy poziom obsługi oraz jak największe korzyści.

Na zlecenia klientów indywidualnych i instytucjonalnych:
– realizowane są projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach i specjalnościach;
– przygotowywane są koncepcje architektoniczne i pełna analiza planowanej inwestycji;
– przygotowywane są inwentaryzacje budowlane jako materiał wyjściowy dla projektowanych inwestycji lub w celach zweryfikowania i udokumentowania stanu faktycznego zarządzanej nieruchomości;
– przy projektach pracownia przejmuje odpowiedzialność za proces uzgodnieniowy, starając się pomóc klientom przejść przez długi, biurokratyczny proces zatwierdzeń;
– przygotowywana jest dokumentacja kosztorysowa dla procedur przetargowych;
– wykonywane są ekspertyzy techniczne;
Pracownia AssaDesign posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta.

Projekty domów pracowni Assa Design

AssaDesign
Ul.Świdnicka 19, pok. 222
50-066 Wrocław
Tel. +48 71 343 15 31
Tel. +48 71 343 15 35
www.assaprojekt.pl

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)