Praktyczne zastosowanie pomiarów geodezyjnych

pomiary geodezyjne

fot. pomiary geodezyjne

Geodezja to dziedzina nauki mająca duże znaczenia w różnych obszarach życia i biznesu. Praca geodety polega na projektowaniu i dokonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, sporządzaniu raportów z wyników, aktualizacji danych oraz pozostałych zadaniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Przeczytaj również: Włoskie klimaty w ogrodzie

Geodezja zajmuje się opisywaniem kształtu i wymiarów Ziemi, jej powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wytyczaniem określonych obszarów oraz monitorowaniem przestrzennego zagospodarowania określonego obszaru. Praca geodety ma w związku z tym duże znaczenie, nie tylko w ramach samej nauki. Pomiary geodety znajdują zastosowanie na przykład w budownictwie, zarówno publicznym jak i prywatnym. Tak planowanie, projektowanie jak i realizowanie inwestycji, wymaga dokładnego określenia map terenu (w tym wysokościowych; mapa geodezyjna) a następnie wytyczenia gotowego projektu w terenie. Na koniec niezbędne jest zweryfikowanie przez geodetę poprawności realizowanego projektu.

Rozwój informatyki i technologi z nią powiązanych otworzył też nowe możliwości w geodezji, np. rozwój technologii pomiaru oraz systemów informacji przestrzennej, o czym przekonasz się na http://geopoint-geodezja.pl/.

Tak jak każda nauka również geodezja ma swoje nowości i odkrycia. Jednym z takich osiągnięć w Polsce w zakresie technologii geodezji jest uruchomiony w 2008 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii system ASG-EUPOS. Daje on możliwość określić w czasie rzeczywistym, z dokładnością do kilku centymetrów pozycje obiektów w przestrzeni, na lądzie, w wodzie i w powietrzu, w oparciu o obserwacje satelitarne systemów nawigacyjnych.

Z informacji w zakresie przepisów prawa dotyczących geodezji jednym z najnowszych jest rozporządzenie z 9 listopada 2011 roku opisujące standardy techniczne pomiarów geodezyjnych sytuacyjnych i wysokościowych. Omówione są zagadnienia ewidencji i podziałów gruntów i nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, postępowań sądowych, zagospodarowania terenu oraz pomiarów towarzyszących inwestycjom budowlanym.

Więcej informacji oraz oferty usług można znaleźć na stronie Geopoint – Geodeta Wrocław.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)