Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

salony

fot. salony

Większość z nas w pewnym momencie marzy o własnych czterech kątach. Często udaje nam się zrealizować te pragnienia. Zajęci urządzaniem nowego domu, nie powinniśmy jednak zapomnieć o pewnych istotnych kwestiach i obowiązkach, jakie spływają na nas w momencie, kiedy stajemy się współwłaścicielami budynku i członkami wspólnoty.

Warto zorientować się, jakie obowiązki ciążą na wspólnocie mieszkaniowej oraz jak wybrać zarządcę nieruchomości – ta wiedza może się nam bardzo szybko przydać.

Wprowadziwszy się do nowego lokum czy też będąc jego właścicielami, stajemy się pełnoprawnymi członkami tzw. wspólnoty mieszkaniowej. Z tym wiążą się różne przywileje i zadania do wykonania, jednak często o nich zapominamy lub po prostu nie mamy świadomości, że na nas ciążą. Ich nieznajomość może w pewnym momencie przysporzyć nam wielu kłopotów. Zanim jednak omówimy prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej oraz zastanowimy się jak wybrać zarządcę nieruchomości, warto dowiedzieć się czym właściwie jest grupa, do której należymy?

Przeczytaj: Rekomendacja S

Wspólnota mieszkaniowa
Zgodnie z Roz. 1 art. 6 ustawy o wspólnocie mieszkaniowej, to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej
Zostając członkiem wspólnoty, chcąc dobrze żyć z sąsiadami i otoczeniem, musimy pamiętać o obowiązkach na nas ciążących.

Zgodnie z Roz. 3 art. 13 ustawy o wspólnocie mieszkaniowej właściciel lokalu zobowiązany jest między innymi do:
1) ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem jego lokalu;
2) utrzymania swojego lokalu w należytym stanie;
3) przestrzegania porządku domowego;
4) uczestniczenia w ponoszeniu kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
5) korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający użytkowania go przez innych właścicieli;
6) współdziałania z innymi właścicielami w celu ochrony dobra wspólnego;
7) wzięcia udziału w wyborze zarządu;

Należy również wiedzieć, że w uzasadnionych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do udostępnienia naszego lokalu wspólnocie mieszkaniowej. Dzieje się tak, gdy niezbędne jest dokonanie konserwacji, remontu, usunięcie awarii lub wyposażenie nieruchomości w dodatkowe instalacje.

Przeczytaj również: Nowe limity RnS

Jak wybrać zarządcę nieruchomości?
Zarząd jest ważnym organem wspólnoty mieszkaniowej. Kieruje jej sprawami i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Składa się z osób fizycznych, wybranych spośród posiadaczy mieszkań lub spoza ich grona. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tak zwanym zarządem własnym. Możemy również zdecydować się na zarząd powierzony. W tym przypadku wszelkie kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami powierzone są osobom trzecim. Zarządcą może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, na przykład firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z ustawą wszyscy właściciele są zobowiązani do podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Bardzo ważne, aby zwrócić uwagę, czy wybrana przez nas firma zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości. Jest to bowiem wymóg prawny, aby posiadali stosowne licencje – mówi Marcin Sodo z Nawigator Nieruchomości. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, należy mieć świadomość obowiązków, jakie spoczną na barkach przyszłego zarządcy lub firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.

Zadania zarządcy nieruchomości
Funkcja zarządcy nieruchomości jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. Warto również wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na nim, aby w razie potrzeby móc interweniować.

Do jego zadań należy:
– dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy;
– składanie właścicielom rocznych sprawozdań ze swojej działalności;
– zwoływanie zebrań właścicieli lokali co najmniej raz do roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału;
– prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, określonej przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na ten cel oraz rozliczeń z innych tytułów;
– sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, przechowywanie tego dokumentu oraz prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali;
– podjęcie się czynności zmierzających do opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej budynku oraz dokonanie rozliczenia kosztów z tym związanych;

Nieznajomość prawa szkodzi
Znając już zagadnienia związane ze wspólnotą mieszkaniową, naszymi prawami i obowiązkami oraz wiedząc, jak ważny jest wybór odpowiedniego zarządu, możemy ze spokojem dalej zajmować się urządzaniem naszego mieszkania. Większość z nas nie interesuje się tymi tematami, jednak w sytuacjach konfliktowych, awaryjnych, posiadanie takich informacji może okazać się bardzo przydatna. W myśl starej zasady: nieznajomość prawa szkodzi – niewiedza nie tylko nas nie usprawiedliwi, ale także w niczym nie pomoże.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)